Bedrijvenpark A7 Noord (rechtsboven) mag van Smallingerland tweemaal met tien hectare uitbreiden in oostelijke richting, bijna tot De Feart, de weg naar Drachtstercompagnie.
Bedrijvenpark A7 Noord (rechtsboven) mag van Smallingerland tweemaal met tien hectare uitbreiden in oostelijke richting, bijna tot De Feart, de weg naar Drachtstercompagnie. Foto: Ingezonden

“Veel vraag naar bedrijventerrein in Smallingerland, stroomcapaciteit is rem-factor”

Algemeen

Bedrijvenpark A7 Noord ten oosten van Drachten kan nog tweemaal met tien hectare uitbreiden. Voor de eerstvolgende tien hectare heeft de gemeente Smallingerland een uitwerkingsplan klaar, dat zes weken ter inzage wordt gelegd.

Het gaat om dezelfde soorten bedrijven als voor het inmiddels bijna volgebouwde deel van het bedrijvenpark, zegt wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier. “Er is echter één belangrijk punt dat de rem er op kan zetten: meer vraag naar elektriciteit dan de netwerken kunnen leveren.”

B. en w. lichten schriftelijk toe: “Uit behoefte-onderzoek komt naar voren dat er voor de regio Zuidoost-Fryslân vraag is naar 14,9 hectare aan bedrijventerrein in de periode 2021-2025 en nog eens 14,1 hectare in de periode 2026-2035. Dit komt neer op 29 hectare over de gehele periode.” Een deel hiervan hoopt Smallingerland naar bedrijvenpark A7 Noord te lokken.

Geen MER, wel meer milieu-eisen

Er komt geen nieuwe milieu-effect-rapportage (MER), die is in 2003 al gemaakt voor het gehele gebied dat uiteindelijk bedrijvenpark A7 Noord mag worden. Wel is een extra notitie toegevoegd, waarin drie onderdelen aan bod komen: stikstofdepositie, risicovolle inrichtingen en verkeersveiligheid.

“Voor stikstof is een nieuwe berekening opgenomen met verantwoording in de toelichting bij het plan. Er is een groenbestemming opgenomen aan de oostkant van het plangebied. Met betrekking tot natuur-inclusief bouwen is in de toelichting opgenomen dat de checklist van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, daar waar mogelijk, zal worden toegepast bij vestiging van bedrijven op het bedrijventerrein”, staat in de schriftelijke toelichting.

Beschermde soorten

Daarin staat ook: “Er zal de komende periode nog nader onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied en de directe omgeving daarvan. Dit onderzoek kan aanleiding zijn voor het treffen van aanpassingsmaatregelen. Bij de vaststelling van het plan zal dit meegenomen worden.”

Bedrijven die zich in het uitbreidingsgebied willen vestigen, zullen aan de betreffende milieueisen moeten voldoen en ook aan veiligheidsadviezen van de brandweer.

Boys won 't be boys
Boys won't be boys Algemeen 4 uur geleden
dansende vissers uit Burma.
Expositie Henk Kloosterhuis in Berchhiem te Burgum. Algemeen 6 uur geleden
Doe mee aan de siezoenswandeling in het Drents-Fries Wold. Foto ter illustratie.
Doe mee aan de seizoenswandeling in het Drents-Friese Wold Algemeen 21 uur geleden
Studenten saxofoon van het Prins Claus Conservatorium.
Lenteconcert door docenten met hun master-studenten van het Prins Claus Conservatorium Algemeen 23 uur geleden
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest Algemeen 24 feb, 15:30
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach te Beetsterzwaag Algemeen 24 feb, 15:00
Op 9 en 10 maart is er weer een Geluksroute in Leeuwarden
Geluksroute Leeuwarden Algemeen 24 feb, 14:00
Wooden Moons
Wooden Moons en DJ Foeke B. kennen wensen publiek Sixties Algemeen 24 feb, 12:15
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Algemeen 24 feb, 11:00
Afbeelding
Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie) Algemeen 24 feb, 10:00
Het gesprek van Johan Haantjes
Expositie van Johan Haantjes vanaf 24 februari t/m 28 maart 2024 Algemeen 23 feb, 19:00
Scènefoto BUSterbaarlik.
Een voorstelling in een rijdende bus: nieuwe "dienstregeling" Algemeen 23 feb, 15:00
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort!
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort! Algemeen 23 feb, 14:36