Verspreidingsgebied Weekblad Actief

 

Editie Noord: oplage 14.900 exemplaren

Gemeente Noardeast Fryslân: Aalsum, Anjum, Bornwird, Brantgum, Dokkum, Ee, Engwierum, Foudgum, Hantum, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hiaure, Holwerd, Jouswier, Lioessens, Metslawier, Moddergat, Morra, Nes, Niawier, Oosternijkerk, Oostmahorn, Oostrum, Paesens, Raard, Ternaard, Waaxens, Wetsens, Wierum, Blije, Burdaard, Ferwert, Flieterpen, Hallum, Hegebeintum, Jannum, Jislum, Marrum, Wânswert.


Editie Midden: oplage 30.040 exemplaren

Gemeente Tytsjerksteradiel: Burgum, Hurdegaryp, Ryptsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Mûnein, Aldtsjerk, Bartlehiem, Wyns, Tytsjerk, Quatrebras, Lytse Geast, Suwâld, Earnewâld, Garyp, Sumar, Eastermar, It Heechsân, Skûlenboarch, Jistrum, Noardburgum. Gemeente Leeuwarden: Wergea, Warstiens, Warten. Gemeente Noardeast Fryslân: Westergeest, Triemen, Oudwoude, Veenklooster, Kollumerzwaag, Zwagerbosch, Kollum, Burum, Munnikezijl, Kollumerpomp, Triemen, Warfstermolen, Augsbuurt. Gemeente Dantumadiel: Driezum, Wâlterswâld, Damwâld, Rinsumageast, Readtsjerk, Broeksterwâld, De Westereen, Feanwâlden, De Falom, Sibrandahûs.


Editie Zuid: oplage 42.760 exemplaren

Gemeente Achtkarspelen: Augustinusga, Drogeham, Harkema, Boelenslaan, Kuikhorne, Buitenpost, Surhuisterveen, Surhuizum, Gerkesklooster, Stroobos, Twijzelerheide, Twijzel, Kootstertille. Gemeente Smallingerland: Drachten, Oudega, De Tike, Nijega, Opeinde, Drachtster­compagnie, Rottevalle, Houtigehage, Smalle Ee, Boornbergum, Goëngahuizen, De Wilgen, Kortehemmen, De Veenhoop. Gemeente Opsterland: Beetsterzwaag, Ureterp.


Afbeelding