<p>Ale Annema (links) en Johannes Koree uit Anjum metselen de nieuwe muur in Hallum. Scan de foto met de ActiefPlus-app voor een kort interview met Dirk Vis en Sieta van der Woude.</p>

Ale Annema (links) en Johannes Koree uit Anjum metselen de nieuwe muur in Hallum. Scan de foto met de ActiefPlus-app voor een kort interview met Dirk Vis en Sieta van der Woude.

(Foto: Actief Media)

Bouw unieke tuinmuur in Hallum gestart

HALLUM - Op de terp in Hallum is gestart met de bouw van een unieke tuinmuur. De muur van vijftig meter lang vormt een scheiding tussen particuliere tuinen en de publieke ruimte. De tuinmuur is onderdeel van een totale herinrichting van de Terp in Hallum, die het historische karakter van het dorp moet versterken.

In de muur worden stenen gebruikt die qua kleur en vorm aansluiten bij het historische karakter van Hallum. De muur is zo ontworpen dat het verloop van de hoogte van de terp ten opzichte van NAP zichtbaar wordt in het metselwerk. “De heechste râne komt op 4,60 meter boppe NAP”, vertelt metselaar Johannes Koree uit Anjum. De muur volgt de lijnen van de terp en loopt globaal vanaf de Rondweg tot de eerste woning achter de kerk aan de Grote Streek.

“Yn Hallum hawwe earder mear stikjes muorre west, dus it is net in frjemd elemint”, vertelt voorzitter Sieta van der Woude namens Dorpsbelang.

In het herinrichtingsplan zijn tien nieuwe woningen en ook een boomgaard opgenomen. Daarin wordt onder andere de zeldzame Friese perensoort ‘de Hallemine Bonne’ aangeplant. (Volgens Dirk Vis van de lokale werkgroep gaat het om een appelsoort). De soort is in de 18e eeuw voor het eerst beschreven en is in de omgeving van Hallum gekweekt en onlangs teruggevonden in Engeland.

Verder worden er vier ‘stekjes’ (ontmoetingsplekken) aangelegd. Deze zijn ontworpen en worden gemaakt door Ineke van der Blom uit Marrum. Ook worden met de bewoners van het dorp enkele geveltuintjes ingericht om het terpdorp ‘groener’ en authentieker te maken. “Dat grien moat ek helpe om de ‘biodiversiteit’ yn it doarp te fersterkjen”, merkt Dirk Vis op.

De muur wordt gebouwd door Bouwbedrijf Dijkstra uit Lioessens en onderaannemer Annema uit Anjum. Naast de herinrichting van de openbare ruimte worden in het voorjaar van 2021 ook nieuwe woningen gebouwd. Inmiddels heeft BV Wegenbouw Gebr. Elzinga uit Dokkum de riolering vervangen en het gebied gereed gemaakt voor de bouw van de woningen.

Meer berichten