Sytze de Haan, Gerrit Breteler en docbter Anne-Goaitske Breteler (f.l.n.r.) makken mei harren trijen in podcast, nei oanlieding fan it siikwêzen fan Gerrit.
Sytze de Haan, Gerrit Breteler en docbter Anne-Goaitske Breteler (f.l.n.r.) makken mei harren trijen in podcast, nei oanlieding fan it siikwêzen fan Gerrit. Foto: Ynstjoerd

(video) Keunstner Gerrit Breteler (68) is ferstoarn

Algemeen

Keunstner Gerrit Breteler út Nes (Noardeast-Fryslân) is op 68-jierrige leeftiid ferstoarn. Hy wie yn it foarste plak keunstskilder, mar ek liet- en teäterskriuwer, sjonger en muzikant. Yn syn toanielstikken spile oer de driigjende ûndergong fan it Fryske plattelân spile syn frou Anke Bijlsma gauris.

Op een dag drink je geen Grolsch meer. Readtsjerk 15 jaar geleden. Video: Press4All

Breteler waard berne yn Enschede en kaam as 13-jierrige jonge mei syn Twintske heit en Fryske mem nei Fryslân. Hy studearre yn 1975 cum laude ôf oan de keunstakademy ‘Vredeman de Vries’ yn Ljouwert.

As skilder wurke hy yn de styl fan de 17e iuw. Hy eksposearre yn Nederlân, Dútslân, Ingelân en Frankryk en makke ek in soad portretten yn opdracht.

Sjonger en muzikant

Breteler wie ek sjonger en muzikant, by spile ferskate ynstruminten, lykas gitaar, fluit, fioele en akkordeon. Yn 1994 rjochte hy de muzykgroep ‘Fling’ op. Oant 2002 spilen se benammen Ierske folksmuzyk.

Mei Ernst Langhout spile hy yn ‘Haggis’ en yn ‘The Hones’. Breteler skreau stadichwei mear Frysktalige lieten, dy’t er sels song en faak ek sels begeliede. Dit resultearre yn twa CD’s mei Frysktalige lieten: ‘Lit ús dêrom drinke’ (2004) en ‘Katarsis’ (2012). Yn 2017 ferskynde de CD ‘Stil’ mei Fryske nûmers, en ek in pear Ingelske covers. De lieten ‘Op een dag’, ‘Lit ús dêrom drinke’ en ‘As it jo wil is’ binne al jierren werom te finen yn de Fryske Top 100 fan Omrop Fryslân.

Teäterstikken oer it plattelân

Breteler syn soarch oer it efterútgean fan it (Fryske) plattelân kaam gauris werom yn syn teaterstikken. It teäterspektakel ‘Oer de Seedyk’ (2008), spile oan de waadkant fan de seedyk by Moddergat en gie oer it ferdwinen fan de âlde fiskerij en lânbou.

Foar Teäterstifting Achmea Culpa skreau hy fjouwer Frysktalige teäterfoarstellings wêryn’t mei in soad humor kritysk sjoen waard nei de hjoeddeiske maatskippij. De stikken draaie om in kastleinspear, spile troch Gerrit Haakma en de frou fan Breteler, Anke Bijlsma.

‘De Oerbliuwers’

It maatskippijkrityske siet ek dúdlik yn it stik ‘De Oerbliuwers’ (2018) dat Breteler skreau foar Stichting Iepenloftspul Harkema. In ferhaal is basearre op de suggestje fan in ekonome om alle bewenners yn de trije noardlike provinsjes te ferhúzjen nei de Rânestêd. Guon ‘Wâldpiken’ fersette har dêr tsjin.

Yn 2022 die Breteler mei oan de Twadde Keamerferkiezings. Hy stie op de list fan de nije partij NLBeter. De partij kaam net yn de Keamer.

Gerrit Breteler wie al in skoft siik. Hy lit in frou, soan en dochter efter.

Actueel

Afbeelding
(video) Maak jij een gedicht voor Dichterspaad Aldegea? Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe directeur De Lawei Elly van der Goot: “Wy bouwe fierder oan wurk fan foargongers" Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Kindervoorstelling door Matthijs Vlaardingenbroek Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Vitaal ouder worden begint als je jong bent Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Kaartverkoop De Lawei succesvol gestart Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Wethouder De Pee opent speeltuin in Suwâld Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
VCR neemt afscheid van een viertal spelers Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
VV Kollum sluit competitie af met winst op SV Marum Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Seizoen Ropta Boys eindigd in mineur Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Sprookje Broekster Boys eindigt in Winsum. Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Einde seizoen Harkema-Opeinde na verlies bij V en V'68 Algemeen gisteren
Afbeelding
Wel winst voor ONT maar geen tweede plaats Algemeen gisteren
Afbeelding
Buitenpost handhaaft zich na thriller Algemeen gisteren
Afbeelding
Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945 Algemeen 28 mei, 17:00
Afbeelding
(video) Wat leeft er bij jou in de sloot? Algemeen 28 mei, 14:00
Afbeelding
Bijeenkomsten voor naasten van iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Algemeen 28 mei, 13:00