Het gemeentehuis in Dokkum komt in beginsel, net als ander 'maatschappelijk vastgoed', in aanmerking voor rijkssubsidie voor 'verduurzaming'.
Het gemeentehuis in Dokkum komt in beginsel, net als ander 'maatschappelijk vastgoed', in aanmerking voor rijkssubsidie voor 'verduurzaming'. Foto: Ingezonden

Rijkssubsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Algemeen

Er zijn ambitieuze doelen gesteld in het klimaatakkoord om minder CO2 uit te stoten. Het verduurzamen van gebouwen moet een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelen. Een grote slag is te maken met het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie. Denk aan scholen, zorginstellingen, ‘decentrale’ overheidsgebouwen (zoals gemeentehuizen) en rijksmonumenten.

Daarom gaat maandag 3 oktober de subsidieregeling voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed van start. Vooreerst is er 150 miljoen euro beschikbaar. Per aanvraag geldt een maximum van 2,5 miljoen euro subsidie.

Theaters, kerken en moskeeën

De regeling is bedoeld om eigenaren van maatschappelijk vastgoed te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouwen. In Nederland is veel maatschappelijk vastgoed. Naast eigenaren van genoemde gebouwen met een maatschappelijke functie, kunnen bijvoorbeeld ook eigenaren van culturele instellingen (theaters, musea, poppodia) en van religieuze gebouwen (kerken en moskeeën) een beroep doen op de subsidie.

Hoge energietarieven

De huidige hoge energietarieven maken verduurzaming van maatschappelijk vastgoed extra belangrijk. Het doorvoeren van verduurzamingsmaatregelen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan CO2-reductie, maar kan ook zorgen voor forse besparingen op de energierekening.

Budget

Voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) is vooreerst € 150 miljoen beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor de kosten van verduurzamingsmaatregelen, maar ook voor energieadvies en certificering met energielabel. Per aanvraag is maximaal € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de subsidieregeling uitvoert.

Maatregelen

Maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie zijn vastgelegd in de maatregelenlijst. Voorbeelden zijn isolatiemaatregelen (dak, gevel, spouw, vloer), HR-glas, warmtepomp, zonnepanelen, LED-verlichting en het vergroenen van een dak of gevel. Voor monumenten is het mogelijk een vergoeding te ontvangen voor maatregelen en een duurzaam monumentenadvies.

Breder pakket

De regeling is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de zogenoemde gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsgebouwen) te verduurzamen, vastgelegd in het beleidsprogramma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’. Dit is onderdeel van de Nationale Woon- en Bouwagenda.

340 miljoen euro totaal

Aanvragen is mogelijk vanaf maandag 3 oktober 2022. De regeling loopt tot 1 januari 2024. Aanvragen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. In 2024 wordt er nieuw budget beschikbaar gesteld. In totaal is er door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 340 miljoen euro gereserveerd.

Meer informatie over Dumava: Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) (rvo.nl) en het Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (juni 2022). Zie ook: Zet ook de knop om - Bedrijven

Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 14 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15