Nieuwe techniek in de bieb, speciaal voor kinderen. De vraag naar technici overstijgt in toenemende mate het aanbod.
Nieuwe techniek in de bieb, speciaal voor kinderen. De vraag naar technici overstijgt in toenemende mate het aanbod. Foto: Ingezonden.

Krappe arbeidsmarkt in Fryslân in bijna alle sectoren

Algemeen

Met uitzondering van agrarische, creatieve en pedagogische beroepen is in alle beroepsklassen sprake van een krappe dan wel zeer krappe arbeidsmarkt in Fryslân. De krapte is het grootst in de vraag naar technische en ICT beroepen. In vrijwel alle beroepsklassen is de krapte tussen 2019 en 2021 fors toegenomen.

Dat blijkt uit de kwartaalrapportage over de Friese arbeidsmarkt, in april 2022 gepubliceerd. Het vierde kwartaal van 2021 telde Fryslân 10.800 openstaande vacatures, evenveel als in het derde kwartaal. In vergelijking met eind 2019 een toename van 44 %.

Technische beroepen

Bijna een-derde van de arbeidsvraag betreft een technische functie. De vraag naar technische beroepen is in twee jaar tijd met 70 % toegenomen. De meeste vacatures hebben betrekking op een functie in de handelssector, gevolgd door de zorg en de industrie.

Februari 2022 telde Fryslân 7.331 werkloosheidsuitkeringen. Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal WW-uitkeringen met 35 % afgenomen. Deze afname is gelijk aan de landelijke WW-afname.

Afname mbo-studenten

Het huidige onderwijsjaar 2021-2022 tellen de Friese mbo-instellingen 24.730 leerlingen, een daling van 1,3 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Een op de drie Friese mbo-studenten volgt een opleiding binnen het domein Zorg en welzijn.

Er zijn signalen en ontwikkelingen die wijzen op een toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de komende jaren, onder andere een krimp van de beroepsbevolking en daling van aantallen mbo-studenten.

Afbeelding
Oude Rabobank officieel omgedoopt tot gezondheidscentrum De Bank Burgum Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Vwo-leerlinge Marije Reitsema van het Lauwers College Buitenpost alleswinnaar van de Klassieke Olympiaden Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Officiële opening Ruurd Wiersma Museum uitgesteld Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Fietspad over Afsluitdijk 2 juli open voor Waddentocht De Luchtfietsers Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Vorig jaar 13% meer boetes in Friesland voor rijden onder invloed Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Afvalparade tijdens Grote Rekendag Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
(video) Zijn dit de toekomstige bruggenbouwers, bouwvakkers of automonteurs van Friesland? Algemeen 19 uur geleden
Afbeelding
Dubbelconcert door vocal groups Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Quatrebras van donderdag 30 maart 09.00 uur tot en met zondag 2 april 17.00 uur afgesloten Algemeen gisteren
Afbeelding
Museum Dokkum viert 60-jarig jubileum in Admiraliteitshuis Algemeen gisteren
Afbeelding
Fiets mee over Friese klinkerwegen Algemeen 29 mrt., 13:00
Afbeelding
Fondsenforum voor de Friese Mienskip Algemeen 29 mrt., 09:30
Afbeelding
(video) Het Veenhoop Festival is een feest voor alle generaties Algemeen 29 mrt., 08:30