Door Gerrit van der Meer

Dat heeft te maken met plannen van de woningstichting SWA, waar hij zijn hoekwoning van huurt. “Dy wol it hûs opknappe en better isolearje. Der moat nochal gebeure. Dêrom moasten de souderkeamers, dy’t stiif fol stiene mei guod, safolle mooglik útromme wurde.”

Dus heeft hij al “tûzenen” boeken en goederen weggegeven. Alleen wat hem echt (nog) dierbaar is, houdt hij (voorlopig) nog in huis. Zoals diverse koffie-, thee- en suikerbussen, veelal met een bijzondere opdruk. Zoals hij verzamelde - op de fiets naar vele rommelmarkten vooral, zo deelt hij ook weer uit: op de fiets naar deze en gene om boeken en tijdschriften weg te geven.