‘Positief resultaat provincie Fryslân’

Politiek

LEEUWARDEN - De provincie Fryslân sluit het jaar 2016 officieel af met een positief saldo van € 20,9 miljoen. Dit blijkt uit de jaarstukken 2016 die het college van Gedeputeerde Staten heeft gepresenteerd. Wel was hiervoor een ‘greep’ uit de reserves nodig van 281 miljoen euro. De vrij aanwendbare reserve nam toe tot bijna 96 miljoen euro.

Vooral dankzij financiële reserves

“De financiën van de provincie zijn goed op orde”, vindt gedeputeerde Sander de Rouwe (CDA). De provincie gaf in 2016 weliswaar € 849 miljoen uit, en er kwam ‘maar’ € 590 miljoen binnen, maar mede dankzij de ‘greep’ uit de reserves is sprake van een positief resultaat van bijna € 21 miljoen.

Meevallers
Er was al € 12,3 miljoen in de plus begroot. Daarnaast is sprake van een meevaller van 1,9 miljoen euro bij de afronding programma landelijk gebied, en 1,3 miljoen euro bij het Fries Merenproject. Ook heeft de provincie meer inkomsten uit motorrijtuigenbelasting, dan was begroot.

Ruim half miljard
De totaal beschikbare financiële weerstandscapaciteit was eind vorig jaar 527,1 miljoen euro. Omdat met Provinciale Staten al vele afspraken zijn gemaakt over waar geld aan zal worden besteed de komende jaren, is de ‘vrij aanwendbare reserve’ veel kleiner, namelijk 95,9 miljoen euro. Dit is wel meer dan in de begroting 2017 staat, dat was namelijk 78,5 miljoen euro. Op 24 mei behandelen Provinciale Staten de Jaarstukken 2016.

Afbeelding
Roas Kuipers winnares 48e FMDT Solistenconcours Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Provinciale Staten vergaderen woensdagavond 1 februari in Holwert Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Wij maken ons zorgen om de vermiste Harry Elzen uit Drachten Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Raai ontdekken internationale wereld Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Wat is de stand van zaken voor nieuwbouw in Noardeast-Fryslân? Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
(Video) Snel internet via glasvezel nu ook bereikbaar voor kleine kernen in Smallingerland Algemeen gisteren
Afbeelding
Duo Fling in Witte Kerk te Hemrik Algemeen 30 jan, 12:21
Afbeelding
Vrijkaarten februari en maart Theater De Colle Algemeen 30 jan, 11:16
Afbeelding
Vier op de tien Nederlanders verwachten boven energieverbruiksplafond te komen Algemeen 30 jan, 10:58
Afbeelding
Beweegfeest voor peuters en kleuters bij gymvereniging VenV Garyp Algemeen 30 jan, 10:35
Afbeelding
Energiemarkt Ryptsjerk geopend met waterstofauto en wind Algemeen 30 jan, 09:59
Afbeelding
Het is een 'gekkehûs' bij de Burdaarder toneelvereniging Algemeen 30 jan, 07:30
Afbeelding
Crazy weekend bij Ropta Boys Algemeen 29 jan, 17:50