<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Coördinator Feike Kooistra bij de resten van de zorgboerderij van het Lichtpunt.
Coördinator Feike Kooistra bij de resten van de zorgboerderij van het Lichtpunt. (Foto: Klaas Rozema)

Veel hulp voor slachtoffers brand bij Lichtpunt

  Nieuws


KOLLUMERZWAAG - Acht bewoners van het opvanghuis van Het Lichtpunt aan de Foarwei in Kollumerzwaag raakten zaterdagochtend 16 december hun (tijdelijke) huis kwijt als gevolg van brand. Die begon in een schuurtje naast het opvanghuis (een voormalige boerderij). "Je voelt je ontheemd", zegt bewoner Dennis, "je bent opnieuw je thuis kwijt."

Zijn medebewoner Dirk heeft hetzelfde gevoel: "Ik ben zeer persoonlijke spullen kwijt, zoals foto's en een compleet fotoalbum." Dennis: "Het is of ik nu verder van huis ben dan ooit. Je moet helemaal opnieuw beginnen. Maar de onderlinge band is als gevolg van de brand wel sterker geworden."

Ze kregen bovendien heel snel tijdelijk onderdak aangeboden. Dirk: "Mijn vrouw en ik konden bij mensen in Veenklooster terecht. We eten gewoon mee. Bijzonder gastvrij. Dat stellen we enorm op prijs."

Vijf slachtoffers kunnen augustus in vier huurwoningen terecht

Lichtpunt heeft voor vijf slachtoffers woningen gehuurd in Kollumerzwaag van Thús Wonen, tot 1 augustus 2018. Het inrichten daarvan kost uiteraard geld en tijd. Vele vrijwilligers zetten zich hier voor in: in diverse kerken is gecollecteerd en op basisschool De Stapstien is een inzamelactie gehouden. Conciërge Dirk is één van de acht slachtoffers van de brand. "De kinderen hebben geweldig hun best gedaan!" zegt hij. "We kregen al meer spullen aangeboden dan we nodig hadden. Die kon ik weer onder anderen verdelen." De overige getroffenen konden worden opgevangen in de andere, naastgelegen woonboerderij van Lichtpunt.

Opbrengst verkoopdag

Afgelopen zaterdag was de Lichtpuntloods aan de Smidswei in Kollumerzwaag de hele dag open (zoals gebruikelijk op de laatste zaterdag van de maand). De opbrengst van deze dag is ook bestemd voor hulp aan de slachtoffers.

Coördinator Feike Kooistra van Lichtpunt: "De gewoane aktiviteiten geane safolle mooglik troch. Mar de 'dagbesteding' siet ek yn it opfanghûs en is troch de brân fierhinne ferlern gien. Mei de 'kaarsenmakerij' hoopje wy meikoarten al wer út ein sette te kinnen. Dêrfan is foaral de flier oantaasten, troch it bluswetter. Mar de houtbewurking sil tydlik earne oars opsetten wurde moatte. Dêr binne wy noch mei dwaande, om dêr oar ûnderkommen foar te finen."

Kooistra werd zaterdagochtend pas een uur na de ontdekking van de brand gebeld en is meteen naar de plek des onheils gereden. "Doe kamen de flammen al út it dak. It wie in gelok dat alle bewenners sûnder ferwûnings op 'e tiid út it gebou komme koene."

Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van de brand gaan diverse geruchten, maar volgens Kooistra is er dusdanig veel verloren gegaan, dat de oorzaak wellicht nooit gevonden zal worden. "Dy ynformaasje krigen wy teminsten fan de plysje."

Stichting Lichtpunt is volgens hem goed verzekerd. "En de ekstra kosten fan de bewenners dekke wy ek." Hoe het precies verder gaat met de nieuwbouw van het opvanghuis, is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur. "Mar dy moat it earst iens wurde mei de fersekering. Ik skat yn dat der miskien wol seis wike nei de brân oerhinne giet ear't dêr dúdlikens oer komt."

Overleg nodig met gemeente over nieuwbouw

Verder zal er volgens Kooistra overleg met de gemeente Kollumerland nodig zijn over wat er mogelijk is aan nieuwbouw. "It gebou wie fanâlds in buorkerij. It leit net echt foar de hân dat nijbou deselde foarm werom kriget. Mar dat moatte wy ôfwachtsje."

Acties brachten duizenden euro's bijeen

KOLLUMERZWAAG - Via sociale media, collectes in diverse kerken, door leerlingen van basisschool De Stapstien én met de opbrengst van de verkoop in de Lichtpuntloods is al zeker 8.500 euro bijeengebracht. Dit geld wordt gebruikt om de gedupeerden van de brand te helpen aan nieuwe spullen, zoals mobiele telefoons, maar ook om tijdelijke woningen in het dorp in te richten.

"De ferkeap yn de loads - (elke laatste zaterdag van de maand de hele dag) hat ûngefear 4.500 euro opsmiten. De basisskoalle De Stapstien hat mei ferskillend aksjes ûngefear fjouwertûzen euro sammele. Dêr komme de oare opbringsten noch by, fan kollektes yn tsjerrken en de giften fia sosjale media. Hoefolle oft dy opbrocht hawwe, wit ik noch net", vertelt Lichtpunt-coördinator Feike Kooistra.

Enkele van de gedupeerden kunnen deze week verhuizen naar (leegstaande) woningen van Thús Wonen in Kollumerzwaag. De ingezamelde gelden zijn onder andere bestemd voor de inrichting van deze woningen, waarvoor zich ook al diverse vrijwilligers hebben gemeld, vertelt Kooistra opgetogen.
 Nieuwe giften blijven welkom

KOLLUMERZWAAG - Stichting Lichtpunt is deels afhankelijk van giften en van vrijwilligerswerk (door ongeveer tweehonderd vrijwilligers). Na een brand zijn er altijd onvoorziene uitgaven, daarom blijven giften welkom. 

Het handigste is om geld over te maken op de bankrekening van Stichting Lichtpunt. Het bankrekeningnummer is: NL 41 RABO 0333 3402 05. De giften zullen worden besteed waar bij het Lichtpunt de nood het hoogst is, belooft coördinator Feike Kooistra.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Kollumerzwaag

Duurzame Well-Fair in Kollumerzwaag
28/6
DTD Doarpenrintocht 21 september
27/6
Certificering voor Lichtpunt
8/3
Maarten Stapper: "Ecologische landbouw kan uit"
18/7
Karst Meijer in Kollumerzwaag voor de Brommels-bloeiexcursie
29/6
Concert Mannenensemble en vocalgroup
30/5
"Hiel bysûnder om sa lang it libben te dielen"
10/5
Veel hulp voor slachtoffers brand bij Lichtpunt
3/1
Opvang Het Lichtpunt volledig verwoest door brand
16/12
Fysiotherapie De Trije Doarpen in Kollumerzwaag is PLUS-gecertificeerd
27/7
Meer nieuws uit Kollumerzwaag >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>