Dorpshuis Yn 'e Mande in Tytsjerk wordt wellicht verbouwd. De vlag hing 4 mei halfstok vanwege de dodenherdenking, maar kan weer in top, nu de raad van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met verhoging van het bouwbudget tot bijna 8,6 miljoen euro.
Dorpshuis Yn 'e Mande in Tytsjerk wordt wellicht verbouwd. De vlag hing 4 mei halfstok vanwege de dodenherdenking, maar kan weer in top, nu de raad van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met verhoging van het bouwbudget tot bijna 8,6 miljoen euro. Foto: Actief Media

Vernieuwbouw MFC Tytsjerk krijgt ruim 1,8 miljoen euro extra

Algemeen

Vooral door prijsverhogingen in de bouw wordt de vernieuwbouw van MFC Tytsjerk ruim 1,8 miljoen euro duurder dan was begroot. In plaats van ruim 6,7 miljoen euro gaat het inmiddels om bijna 8,6 miljoen euro. 

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stemde 25 mei 2023 voor de verhoging van het betreffende budget. Alleen de fracties van VVD en BVNL stemden hier tegen, oftewel: 18 waren voor, vier raadsleden tegen (VVD-raadslid Dineke Wagenaar was afwezig).

“Niet alles kan”

VVD-raadslid Sjaak Hoekstra diende mede namens de (vernieuwde) fractie van BVNL een wijzigingsvoorstel (amendement) in, om het budget met bijna zes ton, in plaats van met 1,8 miljoen euro te verhogen. “Er komen nog meer te nemen besluiten over MFC’s in Tytsjerksteradiel, zoals bijvoorbeeld in Jistrum. Daar speelt dezelfde problematiek van prijsverhogingen in de bouw. En niet alles kan”, stelde Hoekstra.

Wethouder Berber van Zandbergen (GL/PvdA) zei dat “alles op slot” zou gaan voor de vernieuwbouw van het MFC in Tytsjerk, als de raad zou instemmen met het voorstel van VVD en BVNL. Bovendien is volgens haar volop gekeken naar mogelijke besparingen én naar het aanvragen van subsidies en fondsen. Haar betoog overtuigde blijkbaar de ruime raadsmeerderheid.

Actueel

Afbeelding
(video) Maak jij een gedicht voor Dichterspaad Aldegea? Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe directeur De Lawei Elly van der Goot: “Wy bouwe fierder oan wurk fan foargongers" Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Kindervoorstelling door Matthijs Vlaardingenbroek Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Vitaal ouder worden begint als je jong bent Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Kaartverkoop De Lawei succesvol gestart Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Wethouder De Pee opent speeltuin in Suwâld Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
VCR neemt afscheid van een viertal spelers Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
VV Kollum sluit competitie af met winst op SV Marum Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Seizoen Ropta Boys eindigd in mineur Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Sprookje Broekster Boys eindigt in Winsum. Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Einde seizoen Harkema-Opeinde na verlies bij V en V'68 Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Wel winst voor ONT maar geen tweede plaats Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Buitenpost handhaaft zich na thriller Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945 Algemeen 28 mei, 17:00
Afbeelding
(video) Wat leeft er bij jou in de sloot? Algemeen 28 mei, 14:00
Afbeelding
Bijeenkomsten voor naasten van iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Algemeen 28 mei, 13:00