Dorpshuis Yn 'e Mande in Tytsjerk wordt wellicht verbouwd. De vlag hing 4 mei halfstok vanwege de dodenherdenking, maar kan weer in top, nu de raad van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met verhoging van het bouwbudget tot bijna 8,6 miljoen euro.
Dorpshuis Yn 'e Mande in Tytsjerk wordt wellicht verbouwd. De vlag hing 4 mei halfstok vanwege de dodenherdenking, maar kan weer in top, nu de raad van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met verhoging van het bouwbudget tot bijna 8,6 miljoen euro. Foto: Actief Media

Vernieuwbouw MFC Tytsjerk krijgt ruim 1,8 miljoen euro extra

Algemeen

Vooral door prijsverhogingen in de bouw wordt de vernieuwbouw van MFC Tytsjerk ruim 1,8 miljoen euro duurder dan was begroot. In plaats van ruim 6,7 miljoen euro gaat het inmiddels om bijna 8,6 miljoen euro. 

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stemde 25 mei 2023 voor de verhoging van het betreffende budget. Alleen de fracties van VVD en BVNL stemden hier tegen, oftewel: 18 waren voor, vier raadsleden tegen (VVD-raadslid Dineke Wagenaar was afwezig).

“Niet alles kan”

VVD-raadslid Sjaak Hoekstra diende mede namens de (vernieuwde) fractie van BVNL een wijzigingsvoorstel (amendement) in, om het budget met bijna zes ton, in plaats van met 1,8 miljoen euro te verhogen. “Er komen nog meer te nemen besluiten over MFC’s in Tytsjerksteradiel, zoals bijvoorbeeld in Jistrum. Daar speelt dezelfde problematiek van prijsverhogingen in de bouw. En niet alles kan”, stelde Hoekstra.

Wethouder Berber van Zandbergen (GL/PvdA) zei dat “alles op slot” zou gaan voor de vernieuwbouw van het MFC in Tytsjerk, als de raad zou instemmen met het voorstel van VVD en BVNL. Bovendien is volgens haar volop gekeken naar mogelijke besparingen én naar het aanvragen van subsidies en fondsen. Haar betoog overtuigde blijkbaar de ruime raadsmeerderheid.

Afbeelding
Margriet Brandsma over 'heks van Anjum' in bieb Dokkum Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Koffiemerken, en wat maakt ze speciaal Zaken 8 uur geleden
Afbeelding
'Van sokkenbal tot silent disco': geschiedenis popcultuur in de Friese Wâlden Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
“Veel vraag naar bedrijventerrein in Smallingerland, stroomcapaciteit is rem-factor" Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Bestemmingsplan in raad centraal punt bij Sonac-plan vergister Algemeen 30 nov., 17:40
Afbeelding
Luisterlijn vrijwilligers: stille helden op de Nationale Vrijwilligersdag Algemeen 30 nov., 17:00
Afbeelding
Buurtbudget Smallingerland: 12 van 15 aanvragen toegekend Algemeen 30 nov., 15:04
Afbeelding
21-koppige cast gevuld met lokaal talent repeteert voor dé feel-good kerstmusical van Drachten Algemeen 30 nov., 14:00
Afbeelding
Knappe alternatieven op de klassieke kerstboom Algemeen 30 nov., 12:32
Afbeelding
Disco Tropicana brengt nieuw dansconcept naar Iduna Algemeen 30 nov., 11:19
Afbeelding
Krijgt Burgum dit jaar weer een marathon op natuurijs? Algemeen 30 nov., 10:55
Afbeelding
3 gezonde voedingsmiddelen voor je brein Zaken 30 nov., 09:26
Afbeelding
Repair Café Drachten Algemeen 30 nov., 08:34