Veel belangstelling voor Tour de boer naar weidevogelparadijs
Veel belangstelling voor Tour de boer naar weidevogelparadijs Foto: Betty Sinia

Veel belangstelling voor Tour de boer naar weidevogelparadijs

Algemeen

De liefde voor de weidevogel is groot bij Gert Jan Sijtsma uit Wetsens. Met twee gebieden plasdras, kruidenrijk grasland en rustgebied biedt hij vogels als de tureluur, de kievit en de grutto een waar broedparadijs. In nauwe samenwerking met vrijwilligers van de vogelwacht en met maatregelen als uitgesteld maaien doet de melkveehouder er veel aan om weidevogels naar zijn land te krijgen en te houden. 

Om dat goed voor het voetlicht te brengen organiseerden Agrarisch Collectief Waadrâne en Stichting Twirre dinsdagavond een weidevogelexcursie naar het melkveebedrijf van Sijtsma, voor alle mogelijke belangstellenden. De excursie, die pas een week geleden werd aangekondigd, kon rekenen op veel belangstelling. Ruim zestig aanwezigen lieten zich achter op een kar door Sijtsma door zijn weilanden loodsen, waar hij enthousiast vertelde over het resultaat van zijn werk voor de weidevogel. 

Kansen en bedreigingen

Dat zijn werk resultaat heeft werd dinsdagavond goed duidelijk. Hier en daar moest Sijtsma zijn stem flink verheffen om het geluid van overvliegende grutto’s te overstemmen. De aanwezigen konden genieten van niet alleen grutto’s, maar ook tureluurs, kieviten, scholeksters, hazen en andere soorten. Sijtsma viste op enig moment zelfs een jonge kievit uit de sloot. Ook vertelde Sijtsma over de bergeenden die broeden in buizen die hij heeft neergelegd onder een grote berg hout. “Zo zijn we altijd bezig om binnen onze mogelijkheden te faciliteren dat vogels hier kunnen broeden en de jongen veilig groot kunnen worden.” Zo maait Sijtsma heel bewust bepaalde delen van zijn land later. “Er is zogeheten 1 juni-land en 15 juni-land. Maar als ik na die data nog veel kuikens zie, dan ga ik rechtsomkeert en stel ik het maaien gerust nog langer uit.”

Sijtsma vertelde ook over de bedreigingen voor de weidevogel, zoals predatie. “Vorig jaar heeft een steenmarter flink huisgehouden. Dat is ook natuur, maar dat zien we natuurlijk liever niet”, vertelt Sijtsma. “Naast de steenmarter zijn er natuurlijk veel meer dieren die een bedreiging vormen voor de weidevogels. Roofvogels, vossen en reigers bijvoorbeeld, en we hebben hier in de buurt zelfs een wasbeerhond en de goudjakhals op camera gehad.”

Voorzitter Hans Kroodsma van Agrarisch Collectief Waadrâne roemde Sijtsma om zijn inzet voor de weidevogels. “Het is fantastisch wat Gert Jan voor de weidevogels doet en laat. We hopen dat nog veel meer boeren daar een voorbeeld aan gaan nemen.” 

Tour de boer

De excursie naar het melkveebedrijf van Sijtsma was de eerste in een serie excursies onder de naam Tour de Boer, bedoeld voor zowel boeren als overige belangstellenden. Tot en met september worden er op verschillende locaties in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne excursies gehouden met verschillende thema’s, zoals weidevogelbeheer en akkervogelbeheer. De eerstvolgende excursie is op 31 mei om 19.30 uur in Raard. Houd www.waadrane.frl/agenda en de social media kanalen van Agrarisch Collectief Waadrâne op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn in de gaten voor de volgende excursiedata.

Voor groepen en verenigingen is het ook mogelijk om op afspraak een excursie op maat te doen. Neem hiervoor contact op met info@waadrane.frl om de mogelijkheden te bespreken.

Actueel

Afbeelding
(video) Maak jij een gedicht voor Dichterspaad Aldegea? Algemeen 3 uur geleden
Afbeelding
Nieuwe directeur De Lawei Elly van der Goot: “Wy bouwe fierder oan wurk fan foargongers" Algemeen 5 uur geleden
Afbeelding
Kindervoorstelling door Matthijs Vlaardingenbroek Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Vitaal ouder worden begint als je jong bent Algemeen 10 uur geleden
Afbeelding
Kaartverkoop De Lawei succesvol gestart Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Wethouder De Pee opent speeltuin in Suwâld Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
VCR neemt afscheid van een viertal spelers Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
VV Kollum sluit competitie af met winst op SV Marum Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Seizoen Ropta Boys eindigd in mineur Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Sprookje Broekster Boys eindigt in Winsum. Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Einde seizoen Harkema-Opeinde na verlies bij V en V'68 Algemeen gisteren
Afbeelding
Wel winst voor ONT maar geen tweede plaats Algemeen gisteren
Afbeelding
Buitenpost handhaaft zich na thriller Algemeen gisteren
Afbeelding
Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945 Algemeen 28 mei, 17:00
Afbeelding
(video) Wat leeft er bij jou in de sloot? Algemeen 28 mei, 14:00
Afbeelding
Bijeenkomsten voor naasten van iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Algemeen 28 mei, 13:00