De vaargeul tussen Holwerd en Nes op Ameland wordt dagelijks op diepte gehouden.
De vaargeul tussen Holwerd en Nes op Ameland wordt dagelijks op diepte gehouden. Archieffoto: Actief Media

Nieuwe verbinding naar Ameland? Dertien alternatieven

Algemeen

Rijkswaterstaat heeft ingenieursbureau Witteveen + Bos laten onderzoeken hoe de vaarverbinding naar Ameland kan worden verbeterd, voor de periode 2030-2100. Dit heeft geleid tot dertien verschillende alternatieven. Inspraak, nadere discussie en meer onderzoek zal leiden mogelijk leiden tot beperking van het aantal alternatieven. Minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat zal volgens verwachting in de loop van 2023 een besluit nemen.

De alternatieven zijn onder andere: het ‘verplaatsen’ van de aanlegpier van Holwerd naar Ferwert, en op Ameland van Nes naar Hollum. Burgemeester Leo Pieter Stoel (VVD) van Ameland zei donderdagavond 22 september 2022 in de informatiebijeenkomst op ‘zijn’ eiland, dat hij die verplaatsing niet verwacht, “vanwege de te verwachten ecologische effecten”. Hij verwees naar de rapporten die Rijkswaterstaat hierover heeft laten maken. “Wat ik ben geen ecoloog”, merkte Stoel op.

Bijeenkomst in Ferwert

Ook in café Ut en thús van zorgcentrum Foswert aan de Foswerterstrjitte 71 in Ferwert wordt woensdagavond 28 september gesproken over de toekomst van de vaarverbinding tussen de vastewal en Ameland. De openbare bijeenkomst begint om half acht.

Of de trend dat er steeds meer moet worden gebaggerd om de vaargeul op diepte te houden, doorzet, is mede afhankelijk van de snelheid van de zeespiegelstijging. De laatste jaren steeds de aanslibbing op het Wad ongeveer vijf millimeter per jaar en de zeespiegel ter plaatse twee millimeter. Met andere woorden: geen wonder dat er steeds meer gebaggerd moet worden om de vaargeul op diepte te houden.

Niet alleen de ecologische effecten van de vaarverbinding zijn van belang. Ook de financiële spelen mee: jaarlijks wordt er nu circa 1,8 miljoen kuub slib uit de geul gebaggerd en elders in het Wad gestort, oftewel bijna drie kuub per ‘varensgast’ naar Ameland. Dit kost uiteraard veel geld.

Meer gasten naar Ameland

Door minder auto’s op Ameland toe te staan, kan het aantal overtochten misschien beperkt worden. Daar staat tegenover dat tot 2050 een fikse groei van het aantal gasten op Ameland wordt verwacht: van ruim 700.000 per jaar nu naar zo’n 830.000 of mogelijk zelfs een miljoen in 2050.

Het ‘verplaatsen’ van de pier van Holwerd naar Ferwert zou gunstig kunnen zijn voor de natuur bij Holwerd, maar is waarschijnlijk juist ongunstig voor ‘Fryslân Bûtendyks’ bij Ferwert. Bovendien zal zo’n ‘verplaatsing’ uiteraard ook een fikse investering vergen, maar daar staat tegenover dat er dan wellicht minder hoeft te worden gebaggerd.

Auto’s op vastewal?

In de adviesrapporten wordt ook gesteld dat bij het maken van een nieuwe pier bij Ferwert de auto’s wellicht op de vastewal moeten parkeren, in plaats van op de pier. Of de aanlegplaats ook op Ameland moet worden gewijzigd (Hollum in plaats van Nes) is eveneens een discussiepunt. Burgemeester Leo Pieter Stoel verwacht dat dit wel eens ingrijpende gevolgen kan hebben voor de verkeersstromen op het eiland. (Nes ligt aardig in het ‘midden’ van het eiland, Hollum ligt dichtbij de westpunt ervan).

Rijkswaterstaat krijgt tevens het advies met het project ‘Holwerd aan Zee’ rekening te houden (ook al is het doorgaan daarvan nog verre van zeker; red.).

Afbeelding
Nieuwe vrachtwagen voor RDC Friesland Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Eerste Oerbosk fan de Takomst in Twijzelerheide Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Maak met Trendkeukens de keuken het gezellige middelpunt van je huis Algemeen 6 uur geleden
Afbeelding
Voormalig wereldkampioen kickboksen Robin Ciric is te zien in House of Glory Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Bij jubilerend ESS Woman in Burgum is het de hele week modefeest Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Maartenskerkconcert met de bekende blokfluitist Erik Bosgraaf Algemeen 7 uur geleden
Afbeelding
Pjutte- opfang 'De Springplank' Earnewâld ferlinget it sertifikaat foar twatalich wurkjen Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Orgelconcert en expositie 'De Schepping' Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
(video) Silent Waters van Friese filmmaker Brent Bosker wint award Nederlands Filmfestival Algemeen 8 uur geleden
Afbeelding
Adri de Boer zingt Stef Bos in het Fries Algemeen 9 uur geleden
Afbeelding
Friese muziekverenigingen samen 225 jaar Algemeen gisteren
Afbeelding
Europese wedstrijd voor jeugdtriathleten AV Impala Algemeen gisteren
Afbeelding
Broekster Boys zeer effectief tegen d' Olde Veste: 5-1 Algemeen 25 sep., 15:00