Geen landelijk watertekort meer in Nederland
Geen landelijk watertekort meer in Nederland Foto: Henk Brinkman / Press4All

Geen landelijk watertekort meer in Nederland

Algemeen

De droogte neemt af. Hoewel er regionaal nog grote verschillen zijn, is er landelijk geen sprake meer van een grotere vraag dan aanbod van zoet water. Daarom wordt nu overgegaan van het niveau ‘feitelijk watertekort’ (niveau 2) naar ‘dreigend watertekort’ (niveau 1).

Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort afgenomen tot een niveau onder de 5%-droogste jaren. Het KNMI verwacht dat het tekort de komende weken verder zal afnemen. 

Het Managementteam Watertekorten (MTW) komt door het afschalen naar niveau 1 niet meer bij elkaar. Dat schrijft minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Samen tegen de droogte

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben de afgelopen maanden van Noord tot Zuid en Oost tot West veel maatregelen genomen om de wateraanvoer te verbeteren, om meer water vast te houden en om schade te voorkomen. De organisatie van de waterverdeling is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries (LNV, EZK en IenW).

Enkele maatregelen zijn afgebouwd. Deze week worden weer nieuwe maatregelen opgeheven. Daarbij gaat het onder meer om het afbouwen van schutbeperkingen voor de scheepvaart en om het ontmantelen van tijdelijke pompinstallaties die nodig waren om extra water aan te voeren.

Nu de droogte afneemt, zullen alle betrokken partners de droogtecrisis evalueren. De wens is om het eindrapport ruim vóór 1 april 2023 gereed te hebben, omdat dan het droogteseizoen weer start.

Droogte nog niet voorbij

Op een aantal plaatsen is nog steeds sprake van lage rivierafvoeren, lage grondwaterstanden en problemen met de waterkwaliteit en verzilting. Dit betekent dat de hinder voor scheepvaart nog niet voorbij is, want enkele schutbeperkingen blijven regionaal van kracht. Bijvoorbeeld in het zuiden op de Maas en bij de sluizen in IJmuiden. Hoewel de watervraag van de landbouw daalt (doordat het groeiseizoen ten einde komt), ervaart ook deze sector regionaal nog hinder. Bijvoorbeeld door regionale sproeiverboden in het zuiden en oosten.

Voor herstel van de natuur is een langere periode van neerslag nodig. De lage grondwaterstanden worden slechts langzaam aangevuld, dus zijn de problemen met de uitgedroogde natuur nog niet voorbij – zeker niet in de hogere delen van ons land. Daarnaast blijft verziltingsbestrijding een groot aandachtspunt, met name in het Noordzeekanaal, het IJsselmeer en in de regionale systemen van met name West-Nederland.

De Landelijk Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) blijft daarom ook actief om de situatie en de nog nodige maatregelen voor de waterverdeling te monitoren.

Afbeelding
Feest! Heropening Pearle Opticiens Burgum Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
Noardeast-Fryslân vraagt weer subsidie woningbouw Prins-locatie Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Swalkstiennen permanent te zien bij Observeum in Burgum Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Botanische tulp is bloembol van het jaar Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Enerzjyke Meitinkers van start! Algemeen 23 sep, 19:30
Afbeelding
Startsein voor Friese campagne ‘modder op de weg’ Algemeen 23 sep, 17:00
Afbeelding
Geldfit.nl nu ook beschikbaar in Noardeast-Fryslân Algemeen 23 sep, 16:08
Afbeelding
Nieuwe verbinding naar Ameland? Dertien alternatieven Algemeen 23 sep, 14:44
Afbeelding
Omgevallen transformator blijft nog weken liggen Algemeen 23 sep, 13:13
Afbeelding
Historische filmdag in Fries Landbouwmuseum op 1 oktober Algemeen 23 sep, 12:23
Afbeelding
Soad belangstelling foar Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel Algemeen 23 sep, 12:23
Afbeelding
Dantumadiel en Noardeast-Fryslân genomineerd voor ‘gouden prokkel’ Algemeen 22 sep, 17:27
Afbeelding
Doch mar mei ‘Priuwerij’ in Húskeamer Wergea Algemeen 22 sep, 16:09