De vier vrouwelijke advocaten van Kooi Advocaten, van links naar rechts: Chantal Bosch,  Lisa Alstein, Baukje Kooi en Baukje Hiemstra.
De vier vrouwelijke advocaten van Kooi Advocaten, van links naar rechts: Chantal Bosch, Lisa Alstein, Baukje Kooi en Baukje Hiemstra.

Kooi Advocaten: gespecialiseerd in familie- en erfrecht

Algemeen

DOKKUM - In een prachtig pand aan de Aalsumerpoort te Dokkum is Kooi Advocaten gevestigd, gespecialiseerd in familie- en erfrecht met vier vrouwelijke advocaten: Baukje Kooi, Chantal Bosch, Baukje Hiemstra en Lisa Alstein. Waar de advocatuur vaak bekend staat als een harde mannenwerelden en dure grachtenpanden is in Dokkum een hele andere sfeer waarneembaar.

"In Friesland zitten natuurlijk meer advocaten, maar wij zijn het enige kantoor in Noord-Nederland met vier advocaten gespecialiseerd in het familie- en erfrecht. Dat is echt bijzonder. Dat we alle vier de Friese taal spreken is een pré. In ons vakgebied gaat het om emoties, die uit je het beste in je ‘memmetaal’. Bovendien hoor je in de zittingszaal steeds vaker vragen: ‘Sille wy it yn it Frysk dwaan?’".

"Veel cliënten schakelen ons in als mediator, als overlegscheidingsadvocaat. We leggen onze cliënten voor dat een gang naar de rechtszaal niet altijd de beste oplossing is, dat het beter is om samen tot afspraken te komen. Het is in het familierecht zeer gebruikelijk om de advocaat van de tegenpartij te benaderen voor overleg. Bij mediation worden ex-partners op een professionele wijze begeleid in het maken van afspraken met betrekking tot hun echtscheiding."

“We begeleiden mensen in het maken van afspraken waarmee ze verder kunnen in de toekomst. Anders dan veel collega’s in de regio hebben onze advocaten veel ervaring met echtscheidingen waarbij sprake is van ondernemingen. Want ook in ingewikkelde scheidingsituaties geldt dat cliënten zo snel als mogelijk willen weten waar ze aan toe zijn en hoe ze verder kunnen. Bovendien versterken de advocaten elkaar; in ingewikkelde zaken plegen we overleg. We zeggen wel eens tegen cliënten: je krijgt hier vier advocaten voor de prijs van één!”

Baukje Hiemstra is bij Kooi Advocaten de erfrechtspecialist. "Wij komen in beeld als er ruzie is tussen de erfgenamen. Of als de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van een erfenis. Maar cliënten benaderen ons ook als diegene die de nalatenschap moet afwikkelen (de executeur-testamentair) niets doet of zich niet aan de regels houdt. En wat als er ineens blijkt dat er veel geld is verdwenen terwijl degene die overleden is het geld niet zelf kan hebben opgemaakt? In een procedure kunnen we proberen helderheid te krijgen over de gang van zaken. Ook kunnen we vorderen dat het 'verdwenen' geld wordt toegevoegd aan de nalatenschap. Wat als je er van overtuigd bent dat een testament onjuist is of niet is opgemaakt door de overledene, omdat iemand eigenlijk al niet goed meer zijn wil kon bepalen toen het testament werd opgemaakt? Het kan een reden zijn om een procedure op te starten tot vernietiging van het testament.

Loop eens bij ons binnen voor advies. De kofje stiet klear!

Kooi advocaten | www.kooiadvocaten.nl | 0519-296969 | dokkum@kooiadvocaten.nl

Schorsing in de raad van Tytsjerksteradiel over versnelling van woningbouw in Burgum. Op de voorgrond v.l.n.r. staan Douwe Hooijenga (CU), Sjaak Hoekstra (VVD) en Gert van der Meijden (CDA). Op de achtergrond 'daartussen' FNP-raadsleden Emmie Soepboer en Jan Pieter van der Velde.
Snellere aanpak woningbouw in Burgum: raad en college vooreerst op één lijn Algemeen 15 uur geleden
Kaartverkoop Oranjewoud Festival 2024 start 1 maart
2024 Kaartverkoop Oranjewoud Festival 2024 start 1 maart Algemeen 15 uur geleden
Bij de Regiopoli in Drachten kun je voor steeds meer specialistische zorg terecht
Regiopoli breidt gynaecologische zorg fors uit Algemeen 16 uur geleden
Luister jij graag naar klassieke muziek?
Wie wil bij muziekluisterclub? Algemeen 16 uur geleden
Je, Anne
Een stukje geschiedenis en legendarische muziek in De Lawei Algemeen 17 uur geleden
De brug bij Skûlenboarch wordt gerepareerd. Verkeer kan er vooreerst niet overheen en een tijdelijke pont voor fietsers en voetgangers acht Rijkswaterstaat te onveilig.
Geen tijdelijke pont bij Skûlenboarch: "Te ûnfeilich" Algemeen 17 uur geleden
De grinding deathcoreband Kletus
Voorronde Metal Battle in Iduna Algemeen 18 uur geleden
Het gemeentehuis in Damwâld, met links op de begane grond de raadszaal.
Dantumadiel wil achterstanden wegwerken en organisatie doorontwikkelen Algemeen 19 uur geleden
Funderingsschade.
Funderingsloket Fryslân 1 maart open Algemeen 20 uur geleden
Melissa
Start ynskriuwing Liet foar finale 2024 Algemeen 29 feb, 17:30
De Fanfarepodcast vanaf 29 februari online
Tryater presenteert intieme podcast over fanfare Algemeen 29 feb, 15:30
Beammen foar Elkenien krijgt hulp van studenten en medewerkers Hotel Management School Leeuwarden en NHL Stenden
Beammen foar Elkenien krijgt hulp van studenten en medewerkers Hotel Management School Leeuwarden en NHL Stenden Hospitality Group Algemeen 29 feb, 15:00
Swingkoor Burgum in Dronryp.
Concert door Swingkoor Burgum, 10 maart in de Alde Wite Algemeen 29 feb, 14:02