<p>Het gemeentehuis in Kollum, met rechts villa Westenstein. Woningbouw op<br>dit terrein is niet toegestaan.</p>

Het gemeentehuis in Kollum, met rechts villa Westenstein. Woningbouw op
dit terrein is niet toegestaan.

(Foto: Actief Media)

Raad akkoord met Fotocadeau als koper

KOLLUM - Het Kollumer bedrijf Fotocadeau BV mag van de meerderheid van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân het gemeentehuis in Kollum kopen en voorlopig aan de gemeente verhuren. Dit is donderdagavond geadviseerd aan het college van b. en w.

Daarmee is Fotocadeau nog niet 1-2-3 eigenaar van het gemeentehuis, het bijbehorende monument Westenstein en de gemeentewerf. Want in elk geval één andere gegadigde heeft via z'n advocaat een kort geding aangekondigd tegen de voorgenomen gunning. Bovendien hebben de beide andere gegadigden nog drie weken tijd om bezwaar te maken.

De raadsmeerderheid accepteerde de uitleg van b. en w., dat het verkopen van de drie panden en de bijbehorende grond (voor 1,6 miljoen euro) een privaatrechtelijke kwestie is. Dit betekent dat een verkoper zelf mag bepalen op welke wijze - onderhands of openbaar - een bezit wordt verkocht. Aanvankelijk wilden b. en w. het gehele complex onderhands aan het Kollumer bedrijf Fotocadeau BV verkopen. Maar toen zich nog twee gegadigden meldden, koos het college voor openbare verkoping.

Daarbij werden wel diverse voorwaarden gesteld, onder andere de werkgelegenheid én dat er op het terrein geen woningbouw mag komen. De beide gegadigden die zich door b. en w. gepasseerd voelen, meldden tot circa drie ton méér te hebben geboden dan de overeengekomen 1,6 miljoen euro. Zij verwijten het college dat de bijkomende voorwaarden op Fotocadeau zijn toegesneden. Wordt wellicht vervolgd.

Meer berichten