<p>Fokko Eijbergen senior en junior van Recreatiecentrum <br>Bergumermeer bij Sumar.</p>

Fokko Eijbergen senior en junior van Recreatiecentrum
Bergumermeer bij Sumar.

(Foto: Actief Media)

KHN Midden Friesland is tegen verhoging toeristenbelasting in Tytsjerksteradiel

BURGUM - Koninklijke Horeca Nederland afdeling Midden Friesland vraagt de gemeente Tytsjerksteradiel dringend om de verhoging van de toeristenbelasting in de begroting te heroverwegen. In een brief aan de gemeenteraad en b. en w. noemt voorzitter Eelke Duursma het moment van de verhoging “uiterst slecht getimed”. Donderdag neemt de raad een besluit over de begroting.

Duursma betreurt het dat er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden met de branche. “De horeca is al zo zwaar getroffen door de coronamaatregelen.” De verhoging is volgens hem ‘exorbitant’, al helemaal door het ontbreken van een relatie met de besteding van de belasting.” Hij denkt dat de gemeente veel geld laat liggen bij particuliere verhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Door de late aankondiging van de maatregel verwacht hij dat de legale logiesverstrekkers nu zelf voor de verhoging opdraaien, omdat deze de verhoging niet meer kunnen doorrekenen. Ondernemer Fokko Eybergen van Vakantiepark Bergumermeer baalt erg van de verhoging: “Wij zijn zwaar teleurgesteld. Het is zonde van de economie en concurrentie-ondermijnend. Zomaar een verhoging van 50 procent is wel bijzonder.”

In 2019 haalde de gemeente Tytsjerksteradiel 360.000 euro op, 76.000 euro meer dan begroot. De gemeente hoopt met de verhoging in 2021 140.000 extra toeristenbelasting op te halen. De maatregel is echter nog niet zeker. Zo staat in de kadernota 2021-2024 dat het misschien gewenst is de verhoging een jaar uit te stellen. Donderdag wordt de maatregel besproken en de begroting vastgesteld.

Meer berichten