Thom Feddema (met bos bloemen) en CdK Arno Brok in de statenzaal.
Thom Feddema (met bos bloemen) en CdK Arno Brok in de statenzaal. (Foto: Ingezonden)

Thom Feddema FNP-commissielid

LEEUWARDEN/RAARD - FNP-lid Thom Feddema uit Raard (Noardeast-Fryslân) is door Commissaris van de Koning Arno Brok beëdigd als statencommissielid voor de FNP.

Als zodanig mag Feddema deelnemen aan het debat in de atatencommissies. Ook kan hij namens de fractie lid zijn van statenwerkgroepen en het woord voeren op de statenmarkt.

FNP-er Thom Feddema is 56 jaar oud en komt uit Raard. Feddema is werkzaam bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is mozaïekcoördinator en beheerregisseur voor Agrarysk Kollektyf Waadrâne. Daarnaast was hij jaren voorzitter geweest van de FNP in Dongeradeel en van Dorpsbelang Raard en Bornwird.

Eerder werd FNP-er Rein van der Wal (Surhuisterveen) benoemd tot statenlid. Hierdoor ontstond er een vacature voor commissielid voor de FNP.

Alle fracties hebben de mogelijkheid om de eerstvolgende op hun kandidatenlijst als commissielid aan te wijzen. Van der Wal werd als het ware gepromoveerd van commissielid tot statenlid, omdat FNP-fractievoorzitter Corlienke de Jong de staten verliet. De nieuwe FNP-fractievoorzitter is Sijbe Knol.

Meer berichten