Wethouder Max de Haan opent de tentoonstelling in De Spitkeet.
Wethouder Max de Haan opent de tentoonstelling in De Spitkeet. (Foto: Ingezonden)

'Frijdom wie de heechste wet', Harkema

HARKEMA - Wethouder Max de Haan heeft onder toeziend oog van het bestuur en de tentoonstellingscommissie de nieuwe expositie in de Mallemoune bij De Spitkeet geopend.

HARKEMA - Wethouder Max de Haan heeft onder toeziend oog van het bestuur en de tentoonstellingscommissie de nieuwe expositie in de Mallemoune bij De Spitkeet geopend.

Werd andere jaren de tentoonstelling altijd aan het begin van het seizoen, onder het toeziend oog van alle vrijwilligers geopend, dat was dit jaar helaas niet mogelijk. Nu het museum vanaf 1 juni weer open mag, is de tentoonstelling alsnog op 20 mei officieel geopend. Het thema van de tentoonstelling sluit aan bij de herdenking van 75 jaar bevrijding.

Vanaf 2 juni zal een kleine expositie te zien zijn met centraal de actualiteit van 75 jaar bevrijding van Nederland. Getoond zullen worden voorwerpen uit de oorlog 1940-1945 en de jaren vlak na de bevrijding. Meestal zijn deze geschonken door bezoekers van het museum. Het accent binnen de tentoonstelling ligt op de naaste omgeving van Harkema. Door de medewerking van Stichting Oud-Achtkarspelen betrekken we ook informatie uit de naburige dorpen om zo een iets breder beeld te schetsen van dit deel van Achtkarspelen.

Heden ten dage merken we nog altijd dat vrijheid geen gegeven is dat ons zomaar in de schoot wordt geworpen.
De expositie krijgt een plekje in 'De Malmoune' en is te bezichtigen tot 1 november 2020.

Meer berichten