Een kleine windturbine met een ashoogte van 15 meter, in Friesland nu nog taboe.
Een kleine windturbine met een ashoogte van 15 meter, in Friesland nu nog taboe. (Foto: Actief Media)

Staten aan zet over kleine windturbines

LEEUWARDEN - Het aantal kleine windturbines bij agrarische bedrijven in Friesland wordt maximaal drie. De betreffende bedrijven mogen na het plaatsen en in gebruik nemen van deze kleine turbines (maximum ashoogte van 15 meter) wel stroom leveren aan het net, maar het mag niet leiden tot netverzwaring.

Zogeheten dorpsmolens mogen worden vervangen door windturbines met een tiphoogte van maximaal honderd meter. Dan moeten wel bestaande molens met een opgetelde tiphoogte van honderd meter worden verwijderd. Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) voor aan Provinciale Staten, die hier binnenkort een besluit over moeten nemen.
Het concept-voorstel heeft geleid tot diverse reacties, zowel van de meeste Friese gemeenten als van diverse boeren. De meesten dringen aan op verruiming van de voorgestelde regels.

In het voorstel worden de dorpsmolens die mogen worden vervangen, met name genoemd. Het gaat in het verspreidingsgebied van Weekblad Actief om twee dorpen: Ternaard (drie van de vijf turbines mogen worden vervangen) en Wyns-Bartlehiem-Tergrêft (beide molens mogen worden vervangen). Twee van de vijf turbines die formeel bij Ternaard horen, staan feitelijk dichter bij Wierum en Moddergat, aldus GS. Daarom vallen die buiten de eventueel te vervangen turbines.

Meer berichten