<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Schooldirecteur Nico Woudwijk tapt een glaasje vers water bij het nieuwe watertappunt.
Schooldirecteur Nico Woudwijk tapt een glaasje vers water bij het nieuwe watertappunt. (Foto: Actief Media)

Opening watertappunt op eerste schooldagFERWERT - Afgelopen maandag werd door leerlingen van OBS Op ‘e Trije in Ferwert een ‘Join The Pipe’ watertappunt in gebruik genomen. Met dit tappunt zorgt de school voor een openlijk toegankelijke watervoorziening met een duurzaam karakter. Het waterpunt staat buiten het schoolplein, zodat het ook te gebruiken is voor bezoekers van de sportvoorzieningen, het speelplein en fietsers of wandelaars. De opening kende een bijzonder karakter, omdat de kinderen maandag voor het eerst sinds 16 maart weer naar school gingen.

Een leerling had in de ochtend via het tappunt al tientallen glazen gevuld met water. "Oars hiene wy dit meardere bern dwaan litten, mar dat kin net yn dizze tiid", zegt schooldirecteur Nico Woudwijk. Rond 10.15 uur proostte hij samen met de leerlingen van een aantal groepen en docenten op de gezondheid van het dorp Ferwert.

Door de mogelijkheid te bieden om navulbare flessen met gezond stromend water te vullen hoopt de school haar steentje bij te dragen aan enkele belangrijke thema’s in deze tijd. Het watertappunt sluit dan ook goed aan bij het programma Gezonde School, waar OBS Op ‘e Trije aan deelneemt. De komende weken worden dorpsgenoten aangemoedigd een foto te maken bij het watertappunt, waarmee speciale ‘Join The Pipe’ waterbidons voor het hele gezin gewonnen kunnen worden. De school zal hierover via Facebook communiceren. Nog dit schooljaar hoopt Woudwijk ook het vernieuwde schoolplein feestelijk te kunnen laten openen door leerlingen. "De ôfrûne wiken binne nije klimtastellen pleatst en is der gers ynsiedde. Dat koe no moai." Zowel het tappunt als het schoolplein moeten bij leerlingen en bewoners van het dorp bijdragen aan het bewustzijn over gezondheid, beweging en het milieu.

Voor de leerlingen was het maandag de eerste keer sinds bijna twee maanden dat ze weer op school waren. Volgens Woudwijk verliep de binnenkomst soepel. "Ien berntsje moast efkes gûle, fierder ferrûn alles goed." Woudwijk en zijn collega's hebben behoorlijk wat maatregelen getroffen om corona buiten de deur te houden. Uiteraard mogen ouders het plein niet op. De kinderen moeten bij binnenkomst de handen minimaal twintig seconden wassen. In de pauzes worden de groepen over beide pleinen verdeeld. Naast de grote schoonmaak aan het einde van de dag is er iedere dag om elf uur een extra schoonmaakronde. Dan worden de deurkrukken en wc's nog een keer gereinigd. Om het aantal transportbewegingen van ouders te beperken is er niet gekozen voor halve schooldagen, maar gaan kinderen één keer in de twee dagen naar school. Hoewel er minder kinderen op school zijn, is anderhalve meter afstand houden in het onderwijs lastig, denkt Woudwijk. "At in berntsje falt op it skoalleplein, dan moatte jo dat treaste. En by it jaan fan útlis kinne jo ek net altyd oardel meter ôfstân hâlde."

Woudwijk verwacht niet dat veel kinderen de afgelopen tijd vertraging hebben opgelopen. "Ik tink dat dit wol tafalt. Fansels sille der hiaten wêze, mar wy hawwe in yntinsyf thúsûnderwiisprogramma ûntwikkele. Alle bern hawwe in iPad meikrigen fan skoalle. Sûnt koart wurkje wy as dosinten mei Microsoft Team. Dit brûke wy no ek foar ús learlingen." Zelf heeft Woudwijk ook ondervonden dat op afstand werken soms handig is. "Regelmjittich moat ik foar gearkomsten fan in wurkgroep nei it westen fan it lân. Hjir bliuw ik tink ik ek nei de coronakrisis op ôfstân oan
dielnimmen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Keukenhuis Roden viert verlaat éénjarig bestaan
5/7
’t Fean ’58 stelt nieuw trainersduo aan
5/7
Nieuwe advocaat familie- en erfrecht
4/7
Zomer vol activiteiten in bibliotheken met digitale toppers
4/7
Trailerhelling Jistrum niet meer vrij toegankelijk
4/7
Nieuw zakencollege in Smallingerland
3/7
Muziekinstrument bespelen? Neem een gratis proefles!
3/7
Doe mee aan de Wielen Week, 20 - 24 juli
3/7
Moeder en dochter starten Kindercentrum Bij Onzzz in Dokkum
3/7
Iplux: buitenverlichting op zonne-energie
2/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>