<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Online kerkdiensten middengebied Weekblad Actief

BURGUM - Voor christenen is Pasen het belangrijkste liturgische feest. In de stille week voor Pasen en met Pasen vinden er normaal gesproken veel kerkdiensten plaats. Door de coronamaatregelen zijn kerkdiensten met publiek nu niet mogelijk. Toch kun je deze Pasen meer kerkdiensten volgen dan ooit. Wie alle diensten en overdenkingen wil terugluisteren kan daar gerust beide paasdagen voor uittrekken. Hierbij een overzicht van diensten in Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, de plaatsen uit de voormalige gemeente Kollumerland en een aantal dorpen uit de gemeente Leeuwarden (het gebied van editie midden van Weekblad Actief).

Op kerkomroep.nl zijn kerkdiensten vanuit heel Nederland te volgen en terug te zien en/of te luisteren. Onder andere de protestantse gemeenten van Trynwâlden, Broeksterwâld/De Falom, Eastermar, Kollum, Kollumerzwaag, Noardburgum, Sumar, Oudwoude/Westergeest en Burgum en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Driezum en Hersteld Hervormde Gemeente Wouterswoude maken gebruik van de website. PKN Sumar plaatst de diensten ook op haar YouTube-kanaal. De diensten van de Protestantse Gemeente Burgum worden - zowel in de stille week als met Pasen - ook uitgezonden via RTV Kanaal 30.

Een andere website met kerkdiensten is kerkdienstgemist.nl. Onder andere de Christelijk Gereformeerde Kerken Broeksterwoude en Zwaagwesteinde, de Hervormde Gemeente Driezum en de protestantse gemeenten in Feanwâlden/Feanwâldsterwâl, De Westereen en Jistrum zenden hun diensten hier uit. Naast diensten plaatste de Protestantse Gemeenten Feanwâlden/Feanwâldsterwâl een opname van orgelspel op de website. Organist Doede Lanting speelt diverse melodieën, bewerkingen en koralen bij het thema bemoediging en hoop. De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente De Westereen zijn daarnaast te volgen via RTV NOF. De Protestantse Gemeente Jistrum plaatst de diensten ook op YouTube.

Er zijn meer gemeenten die gebruik maken van YouTube. De Protestantse Gemeenten Garyp streamt haar diensten via het populaire medium. Ook PKN Damwâld kiest hiervoor. Daarnaast plaatsen predikanten en kerkelijker werkers van deze gemeente iedere dag een filmpje. Zo heeft kerkelijk werker Robert Colijn zijn eigen serie 'Robert's Filmpjes'.

De Protestantse Gemeente Tytsjerk zendt geen diensten uit. In plaats daarvan plaatst dominee Binne van der Boon eigen video's op zijn YouTube-kanaal. Dominee Jannie Douma-van der Meulen van de Gereformeerde Kerk Warten, Wergea en Warstiens kiest hier ook voor. Op haar YouTube-kanaal bespreekt ze Bijbelteksten passend bij Pasen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>