35 jaar boerderijenstichting Fryslân

LEEUWARDEN - De boerderijenstichting Fryslân werd in 1985 opgericht, in een tijd dat de agrarische schaalvergroting steeds grotere vormen begon aan te nemen. Onze mooie stelp- en kop-hals-rompboerderijen raakten in onbruik; minder geschikt in de moderne bedrijfsvoering. Met leegstand en verpaupering door gebrek aan onderhoud als gevolg.

Doelstelling van de toen opgerichte stichting was en is dan ook het inzetten op behoud en herstel van ons historisch waardevolle boerderijenbestand. Naast advieswerk organiseren we jaarlijks lezingen en excursies voor onze donateurs en publiceren we boeken. Zo presenteren wij dit jaar een boek over het cultureel erfgoed op ‘it boerehiem’ en een boek over de 'Amerikaanse boerderij' in Fryslân.

De verkiezing van de mooiste boerderij

Voor het jubileumjaar is, evenals zevenmaal eerder is gebeurd, weer gekozen voor het houden van een verkiezing van ‘de mooiste pleats van Fryslân’. Niet zoals voorheen gericht op de historische boerderij maar met als thema de mooiste (agrarische in gebruik zijnde) nieuwe boerderij van na 1950 of de combinatie nieuw met de oude boerderij.

Naast deze verkiezing hebben we een mooi jubileumprogramma opgesteld, waaronder een lezing over interieurs in boerderijen en hierop aansluitend een excursie langs bijzondere boerderij-interieurs. Een deel van deze activiteiten zal moeten worden uitgesteld in verband met het coronavirus. Onze jubileumbijeenkomst dit najaar met een mooi programma blijft gehandhaafd.
Op de hoogte blijven? Bezoek onze website: www.boerderijenstichtingfryslan.nl.

Meer berichten