<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Lou Kuipers bij een klok in zijn woonkamer, boven de klokkenmakerij.
Lou Kuipers bij een klok in zijn woonkamer, boven de klokkenmakerij. (Foto: Actief Media)

Horloge- en klokkenmaker Lou Kuipers heeft bedrijf al 55 jaar

DRACHTEN – Vijfenvijftig jaar geleden startte Lou Kuipers zijn horloge- en klokkenmakerij vanuit een achterkamer in het huis van zijn ouders. Inmiddels is Kuipers 79 jaar oud, maar hij denkt nog niet aan stoppen. "Nee, ik fyn it moai wurk, oars wie ik ek wol ophâlden nei myn 65e."

Kuipers werd met het klokkenmakersvirus besmet door zijn oudste broer. "Hy wie klokkenmakker en it like my ek wol moai wurk ta." Zijn broer kent nog wel een klokkenmaker waar hij het vak kan leren. Zo belandt Kuipers op 14-jarige leeftijd bij Gorter in Sneek.

Na hier een jaar gewerkt te hebben, besluiten zijn ouders te verhuizen van Bolsward naar Drachten. Kuipers zoekt een nieuw werk- en leeradres en belandt bij Juwelier Steensma in Drachten. Hier leert hij veel. Het werken onder een baas begint hem echter tegen te staan. "Dan woe ik graach te reedriden en moast ik by de baas frij freegje. Nee, dat biddeljen om in dei frij fûn ik mar neat." Daarom besluit hij om na negen jaar in loondienst voor zichzelf te beginnen. Twee jaar later in 1966, koopt hij de woning van zijn ouders over, zodat Kuipers zijn werkplaats uit kan breiden. Hier komt een jaar later een winkel bij in uurwerken, deze is op de begane grond onder de werkplaats gevestigd. De zaken gaan goed.

Ruim dertig jaar verkoopt Kuipers hier horloges, klokken en barometers. Dan besluit hij de winkel te verhuren. Zo heeft hij meer tijd voor zijn grote hobby: zeilen. "At minsken hjir de klokkenmakkerij binnenstappe sizze se soms: 'Dus dit is jo grutte hobby'. Dan sis is: Nee, dit is myn wurk, silen is myn hobby." Zeilen is overigens ook lange tijd werk voor Kuipers. Tot zijn 75e verzorgt hij chartertochten op een skûtsje dat hij huurt van Lodewijk Meeter. "Myn freondinne hie al tsjin my sein: Ast 75 bist, hâldst dêr mei op." En zo geschiedde.

Ook zeilt Kuipers ruim 25 jaar wedstrijden in de IFKS, op diverse skûtsjes. "Hoe heger de golven, hoe moaier ik it fyn." Kuipers gaat ieder jaar samen met zijn vriendin nog drie of vier weken op vakantie met zijn kajuitzeiljacht van negen meter. "Wy farre oeral hinne, bygelyks Enkhuizen, Hoorn en Amsterdam. Dochs bin ik altyd wer bliid wannear ik wer yn myn wurkplak achter de wurkbank sit in klok te reparearjen." Kuipers is van plan te stoppen met het zeilen. Het zeiljacht wordt ingeruild voor een motorjacht. "Dan sitte jo 'hoog en droog'. Ik nim it ek wol 'ouwe van dagen' boaten. Mar ja, ik wurd ek tachtig".

Het horloge en klokken maken blijft Kuipers nog wel even doen, verwacht hij. "It is gjin swier wurk. Salang ik net begjin te triljen en myn eagen bliuwe it goed dwaan, bliuw ik horloazjes en klokken meitsjen." Er zijn weinig klokken en horloges die Kuipers niet kan repareren. Het liefst is Kuipers echter aan de slag met mechanische uurwerken. "It ferfangen fan in batterijke moat ek dien wurde, mar ik reparearje leaver in âlde Ingelske Westminster klok."

Horloge- en klokkenmaker Lou Kuipers Houtlaan 31 Drachten | 0512-513181


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>