<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
De leden van de Commissie Westernijkerk bij de permanente expositie over de Jeppemastate in de kerk. Titia Jippes - de Boer, Lolkje van der Kooi en Meindert Steen. Jan Bosselaar ontbreekt. Bekijk het filmpje met je app.
De leden van de Commissie Westernijkerk bij de permanente expositie over de Jeppemastate in de kerk. Titia Jippes - de Boer, Lolkje van der Kooi en Meindert Steen. Jan Bosselaar ontbreekt. Bekijk het filmpje met je app. (Foto: Actief Media)

Zaterdag onthulling replica rouwbord in Marrum

MARRUM - Op zaterdag 27 juli wordt in de kerk van Westernijtsjerk bij Marrum een replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.

In de Westernijkerk is sinds vorig jaar een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de Jeppemastate die vroeger naast de kerk stond. Titia van Burmania was ooit een bewoonster van die state. Ze was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest. Titia overleed in 1685 op 38-jarige leeftijd, waarna er een rouwbord werd gemaakt. Dergelijke rouwborden van adellijke personen hingen in de kerk waar de overledene begraven was. In 1798, de tijd van de Bataafse Republiek, werden afbeeldingen van wapenschilden verboden en gingen de meeste rouwborden verloren.

Het rouwbord van Titia van Burmania bleef bewaard en is nu in bezit van het Fries Museum. Het rouwbord hoort natuurlijk eigenlijk in de Westernijkerk te hangen, waar het vroeger ook hing, vonden de leden van de Plaatselijke Commissie Westernijkerk. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden.

De Plaatselijke Commissie van Alde Fryske Tsjerken heeft nu een kopie laten maken. "Het is prachtig geworden", zegt Titia Jippes-de Boer. "Nageschilderd door echte deskundigen."

De beschildering van het bord is uitgevoerd door heraldiekkenner Jelle Terluin uit Beetsterzwaag met advies van restauratie- en kunstschilder Randolph Algera, die ook de belettering voor zijn rekening nam.
Jelle Terluin geeft bij onthulling uitleg over wat er te zien is op het rouwbord en de betekenis van de symbolen. Zaterdag 27 juli, aanvang 13.30 uur. De replica van het rouwbord krijgt een vaste plek in de kerk.

De kerk is geopend voor bezoekers op de zaterdagen van Tsjerkepaad 2019. In de Westernijkerk is dit jaar tevens de expositie van foto's van Aukje Vellinga uit Marrum en schilderijen van Rika de Vries-van der Galiën uit Westernijtsjerk.

Adres: Westernijtsjerk 2, Marrum.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>