<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Op bezoek in het nieuwe lokaal in Hatsik. Geheel links Jantsje Hoekstra en Willemine de Jong namens FamtoFam.
Op bezoek in het nieuwe lokaal in Hatsik. Geheel links Jantsje Hoekstra en Willemine de Jong namens FamtoFam. (Foto: Ingezonden)

School in Garyp 'bekijkt' school in Armenië

GARYP / HATSIK (Armenië) - De leerlingen van de christelijke basisschool De Wrâldpoarte in Garyp krijgen morgen, donderdag 14 maart, te horen en te zien hoe hun in 2017 ingezamelde 5.300 euro besteed is aan en in de school van Hatsik, een klein dorp in Armenië.

Vrijwilligers uit Noord-Nederland en vooral noordoostelijk Friesland verlenen sinds de jaren negentig hulp aan Armenië. Dat gebeurt door kinderen uit arme gezinnen daar, door gezinnen hier als het ware te adopteren (momenteel 260). Daarnaast worden studiebeurzen aan de armste studenten verstrekt en wordt noodhulp verleend in schrijnende situaties.

Aanleiding was de aardbeving op 7 december 1988, toen meer dan 25.000 mensen in en rond de stad Gyumri om het leven kwamen en een veelvoud gewond raakte en vaak ook dakloos. Om de hulpverlening een blijvend karakter te geven, is in 2001 de stichting Famtofam opgericht. Die heeft verschillende vormen van hulpverlening.

Eén daarvan is het helpen van arme scholen in Armenië. In Friesland wordt dan een school gezocht die geld gaat inzamelen voor een arme school in Armenië. Een bestuursdelegatie gaat met het ingezamelde geld naar die school waar dat geld dan wordt besteed aan noodzakelijke zaken en voorzieningen.

School in Hatsik was een bouwval

De school in Hatsik was een paar jaar geleden nog een bouwval. Dankzij het geld uit Garyp en omgeving - behalve van De Wrâldpoarte ook afkomstig van de protestantse kerk in Garyp - kon de Armeense school flink opgeknapt worden. Ook kon met dit geld een transport worden bekostigd van in Nederland afgedankt schoolmeubilair, dat er in Armenië nog uitziet als bijna nieuw.

Famtofam verleent met name hulp in en rond de stad Gyumri. Dit is de tweede stad van Armenië, met circa 150.000 inwoners vergelijkbaar met de stad Groningen. "De stêd is de ierdbeving fan 1988 noch net te boppe. Der libje noch seker trijetûzen hûshâldings yn konteners en in soad oaren yn ferfallen flatgebouwen, somtiden sûnder ferwaarming", weet Elle Hoekstra van Famtofam uit eigen waarneming en van hulpverleners ter plekke.

"Trije froulju wurkje dêr foar ús"

"Wy wurkje mei trije froulju dêr, dy't alle trije Ingelsk fersteane en prate. Dat is fan grut belang, want de minsken prate allinne Armeensk (of Russysk) en dat fersteane wy net", aldus Hoekstra. "Dizze froulju binne de 'eagen en de earen fan Famtofam'. Sij kenne de sitewaasje dêr goed en geane nei alle sponsorbern op syn minst ien kear yn 't jier.
It smyt fansels wolris argewaasje op: as it iene gesin wol help kriget en it oare net, kin dat skeve gesichten jaan. Foarich jier wie der sels in mem, dy woe har jonkje oan ús meijaan", herinnert Hoekstra zich. "Dat binne skrinende situaasjes."

Toch is er ook al veel verbeterd, constateert de stichting. De politieke instabiliteit en corruptie van eind jaren tachtig en begin jaren negentig beginnen langzaam te verdwijnen. "Al it jild dat wy krije, komt ien-op-ien goed te plak", verzekert Hoekstra. "Boppedat wurket ús stichting hjir allinne mei frijwilligers, dy't gjin sint fergoeding krije foar harren wurk. By Famtofam bliuwt dan ek neat 'oan de strykstok hingjen'."

Zie ook: www.famtofam.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Super Survival in zwembad Wettervlecke
10/9
Adonis Sportacrobatiek ontvangt 10.000 euro van de VriendenLoterij
9/9
Jistrum blij met bezoek gemeenteraad
9/9
Kunstmarkt van "Kunst in Opsterland"
8/9
Rondweg (N355) bij Hurdegaryp op 12 september afgesloten
6/9
"Vreemden, met koffers en virussen" in Tytsjerk
6/9
"Wij mogen ook bedrijfspanden taxeren"
5/9
Laatste keer Psy-Fi in recreatiegebied Groene Ster
4/9
MBO´er en toch laaggeletterd? "Dat komt voor."
4/9
Route du Suwâld tijdens Open Monumentendag
4/9
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>