<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Actief Media
Zakelijk

Smelnezorg Drachten: "Wij begeleiden met maatschappelijke betrokkenheid"

DRACHTEN - Smelnezorg biedt begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of lichte GGZ-problematiek. Dat doen ze in een woonhuis in Drachten en ambulant in de gemeenten Smallingerland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Opsterland en West- en Oost-Stellingwerf.

"Per 1 februari krijgen we de sleutels voor een tweede woonlocatie in Drachten", vertellen de eigenaren Siebe en Carina van der Heide. "Hier komt plek voor zeven mensen die de intentie hebben zelfstandig te wonen, maar voor wie dit nog een brug te ver is. Met coaching van onze woonbegeleiders leren ze het."

Smelnezorg heeft vijftien ambulante begeleiders en werkt samen met diverse andere zorgverleners. "Wij leveren maatwerk. We kijken bij de intake wat de hulpvraag is en hoe wij die kunnen beantwoorden." Zorg kan worden ingekocht via een persoonsgebonden budget (PGB) of via gemeenten met wie Smelnezorg een zorgcontract heeft afgesloten. "Wij hebben ook een contract met Sociaal Domein Friesland, voor de zorg aan jongeren."

Maatschappelijke betrokkenheid vinden Siebe en Carina van groot belang. "Daarom investeren wij voortdurend in scholing en bijscholing van onze medewerkers. Bedrijfshulpverlening is daarvan een onderdeel. Onlangs hebben we vanuit maatschappelijk oogpunt besloten een AED-aan te schaffen. Voor ons bedrijf niet direct nodig, maar we zien het als onze bijdrage aan de maatschappij. We hebben hem zo opgehangen dat hij 24 uur per dag bereikbaar is. Dat past bij ons. In ons werk kiezen wij er immers ook voor buiten kantoortijden betrokken te blijven bij onze cliënten."

Smelnezorg | Noorderdwarsvaart 46 in
Drachten | www.smelnezorg.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>