<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Smallingerland stopt met Breeduit

  112

DRACHTEN – B. en w. van Smallingerland hebben besloten de overeenkomst met de uitgever van Breeduit per 1 oktober 2019 niet meer te verlengen. De krant, die vanaf 2006 als extra service voor de inwoners van Smallingerland wekelijks op de mat valt, wordt onder andere vervangen door een digitale nieuwsbrief. Dit besluit is genomen op grond van meerdere redenen.

Verschuiving naar interactieve media"Een belangrijke reden voor dit besluit is dat het gebruik van en communiceren via online media de laatste jaren flink is toegenomen. De gemeente heeft naast smallingerland.nl en DWJM.nl (Drachten wil je meemaken) ook de beschikking over Whatsapp, een Facebookpagina, Messenger, Twitter en chat via smallingerland.nl. Het grote voordeel van het gebruik van de online media is dat we direct (nieuws)berichten kunnen plaatsen en zo ook direct in contact staan met onze inwoners. Het is niet alleen 'zenden' van informatie (zoals met een krant gebeurt), maar juist ook 'ophalen' van meningen, vragen en ideeën van de inwoners."

Digitale nieuwsbrief

In de aanloop naar 1 oktober ontwikkelt de gemeente een digitale nieuwsbrief waar geïnteresseerden zich op kunnen abonneren. Deze nieuwsbrief is dan ook via smallingerland.nl en de social media te bereiken. Binnenkort start de mogelijkheid tot aanmelding voor deze nieuwsbrief. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheid tot het plaatsen van advertenties in lokale media voor uitnodigingen en oproepen voor bijeenkomsten en bijvoorbeeld raadsvergaderingen. "Officiële bekendmakingen publiceren we in de toekomst digitaal. De hiervoor benodigde verordening wordt binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling", meldt de gemeente.

Bezorging op donderdag niet meer mogelijk

"Een tweede reden is dat de bezorging van de Breeduit op donderdag stopt. "De laatste jaren komen er steeds meer klachten over de bezorging. Dat varieert van dagen later bezorgen tot helemaal niet bezorgen. Dit probleem is door de verspreider niet meer op te lossen omdat er onvoldoende bezorgers te krijgen zijn. Dat is overigens een landelijk probleem. Daarom heeft de verspreider van de Breeduit aangegeven te stoppen met bezorging op donderdag. Het alternatief is verspreiding op woensdag of op zaterdag. Verspreiding op woensdag is gezien de redactionele opgave geen optie. Bezorging op zaterdag betekent dat we 'oud' nieuws brengen (veel nieuws wordt ook gedeeld via social media)."

Bewust 'stand alone'-krant

Er was bewust gekozen voor de donderdag omdat onder andere nieuws uit raadsvergaderingen (op dinsdagavond) nog kan worden meegenomen in de volgende Breeduit en voor het redigeren en de eindcorrectie van de gemeentelijke teksten.
De gemeente wilde bovendien "bewust een 'stand-alone'-krant uitgeven (op woensdag komen de andere huis-aan-huisbladen uit)."
De bezorging op donderdag stopt dus na 1juli, "maar omdat we de overeenkomst met de uitgever tot 1 oktober willen nakomen/in stand houden, is afgesproken dat de Breeduit de laatste drie maanden (1 juli tot 1 oktober) toch op zaterdag wordt bezorgd."

Aanvullende redenen

De organisatie-ontwikkeling binnen de gemeente is ook aanleiding geweest om te kijken naar de effectiviteit van de beschikbare middelen en capaciteit. De uren die nu besteed worden aan de (eind)redactie van de wekelijkse uitgave, kunnen effectiever worden ingezet. "Daarnaast heeft de gemeente een forse ambitie op het gebied van duurzaamheid. De uitgifte van een krant leidt tot milieubelasting en is daarom niet duurzaam."

Nieuwsvoorziening na 1 oktober 2019

"Hoewel uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de mensen dagelijks online is, is er uiteraard ook een groep die graag nieuws of informatie op papier krijgt. Hier blijven we ook aan tegemoet komen door onder andere informatie over bijeenkomsten, vergaderingen van de gemeenteraad, welstand en bijvoorbeeld de cliëntenraad na 1 oktober in een lokale krant te plaatsen. De gemeente blijft natuurlijk ook over belangrijke besluitvorming persberichten naar de lokale en regionale kranten sturen. Daarnaast start de gemeente met een digitale nieuwsbrief en wordt de nieuwsvoorziening via onze social media kanalen uitgebreid", meldt Smallingerland.

Officiële bekendmakingen

Eind 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college opdraagt een verordening op te stellen om de bekendmakingen voortaan digitaal te mogen publiceren. Deze verordening wordt binnenkort aan de raad voorgelegd ter vaststelling. Bekendmakingen worden dan in het digitale Gemeenteblad geplaatst. Iedereen kan zich hierop abonneren. Daarnaast is via de app 'mijnbuurt' voor iedereen alle informatie te vinden over bekendmakingen van alle overheden in een specifiek gebied. "De link naar de bekendmakingen delen we onder andere via smallingerland.nl. Berichtgeving hierover volgt na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad."

Achtergrond Breeduit

De Breeduit is een gratis huis-aan-huiskrant die de gemeente Smallingerland sinds 2006 uitgeeft. De Breeduit is als een extra service voor de inwoners in het leven geroepen. Het is geen verplichting voor een gemeente om een krant uit te geven. De gemeente Smallingerland is uniek als het gaat om de uitgave van een eigen krant. De gemeente levert inhoudelijke informatatie voor de vijf 'groene pagina's'; het gemeentelijke nieuws. De uitgever zorgt voor adverteerders en andere inhoud op de zogeheten blauwe pagina's. In 2014 is de krant opnieuw aanbesteed voor de duur van 3 jaar met daarna een jaarlijkse verlenging tot uiterlijk 8 jaar. De uitgever is Norddesign in Drachten. De jaarlijkse kosten voor de uitgave (interne kosten en kosten uitgever) liggen rond de € 200.000,-, waarvan de gemeente ruim de helft betaalt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Investeren in het échte Waddengevoel
14/11
Aline Fashion biedt het complete plaatje
14/11
GeldXpert in Burgum adviseert al tien jaar over verzekeringen en hypotheken
14/11
Om de Dobben en Bouwbedrijf Swart winnaars
14/11
Tuinstyling Hamersma geselecteerd als Appeltern Tuinexpert
14/11
Servicegerichtheid bezorgt Autobedrijf Kooistra veel tevreden klanten
13/11
Gouden kalf voor kookboek van Annie van Dam
13/11
Via de SLAS in Friesland aandacht voor literatuur
13/11
Stijl Wonen en Zo in de Bilgaardpassage in Leeuwarden verkoopt UrbanSofa
13/11
Bewoners rond Centrale: "Geen trafostation"
13/11
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>