<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Vernieuwend onderwijs op VMBO De Saad in Damwâld

  112

"Het puberbrein is het scherpst tussen 10.00 en 14.00 uur en leerlingen kunnen vrije tijd 'verdienen"

DAMWALD - Christelijke Mavo De Saad in Damwâld is een relatief kleine vmbo-school met een gemotiveerd docententeam. "Een enthousiaste groep docenten heeft sinds vorig voorjaar ons onderwijs doorgelicht. Leerlingen zijn verschillend en op De Saad willen we die verschillen waarderen, maatwerk leveren", vertelt directeur Jantine van der Kooij. "Komend schooljaar zal de nieuwe koers op school gerealiseerd zijn."

Wat goed is blijft
"Duidelijke structuur, kleine klassen en persoonlijke begeleiding zijn al jaren kenmerkend voor De Saad. Ook het rooster zonder tussenuren willen we handhaven", zegt Jantine van der Kooij. "Wat eveneens blijft: goed onderwijs van bekwame vakdocenten." Er is nog een tweetal goede gebruiken op De Saad die zeker in de nieuwe onderwijskoers zullen zijn terug te vinden. "We blijven een christelijke school waar dagelijks wordt begonnen met een gezamenlijke dagopening. Digitaal onderwijs en een laptop-voor-iedere-leerling zijn normaal bij ons, maar het lezen uit boeken en het schrijven in schriften maakt eveneens onveranderlijk deel uit van het lesprogramma."

We willen recht doen aan verschillen tussen leerlingen

Wat gaat er veranderen?
Het nieuwe onderwijs op De Saad zal binnen deze kaders meer keuzemogelijkheden bieden voor de leerlingen. "We willen beter aansluiten op individuele interesses en recht doen aan verschillen tussen leerlingen."
De lerarenwerkgroep van De Saad zocht uit hoe dit gerealiseerd zou kunnen worden zonder de zo belangrijke structuur kwijt te raken. "Daarbij wilden we rekening houden met het puberbrein, dat het meeste opneemt tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De werkgroep vond een creatieve, gedegen oplossing."

De leraren beginnen na de zomervakantie dagelijks met eigen teamtijd, de leerlingen komen pas later. De directeur licht toe: "In die teamtijd kunnen leraren toetsen nakijken, maar ook heel gemakkelijk even met elkaar overleggen."

Een goede werkhouding levert wat op
De lesdag loopt globaal van 9.00 tot 14.30 uur. Voor iedere leerling zijn vier vaklessen vast ingeroosterd, voor het overige maakt de leerling zelf zijn keuzes.

Aan het begin en het einde van iedere dag wordt begeleidingstijd ingeroosterd:
Support-4U (S4U). Voor de leerlingen bij wie de schoolresultaten tot tevredenheid stemmen zijn deze S4U-uren niet altijd verplicht. "Hoef je er niet heen, dan ben je later in of eerder uit. Deze beloning in vrije tijd stimuleert en motiveert de pubers tot een goede werkhouding", zegt Jantine van der Kooij.

De S4U-uren worden gevarieerd ingevuld. Denk aan huiswerkbegeleiding, bijles, 'remedial teaching', hulp bij dyslexie of aan trainingen sociale vaardigheid. Ook een mentorgesprek of een gesprek over je loopbaan- en beroepskeuze valt onder Support-4U, net als de speciale aansluitingstrajecten voor de Havo of het MBO.

Waar ligt de belangstelling?
Keuzevakken bestaan nu al op De Saad - ook in de onderbouw - maar de mogelijkheden worden uitgebreid onder de noemer Choice-4U (C4U). "We hebben naast gewone theorievakken drie heel praktische keuzelijnen in huis", zegt Van der Kooij. "Een sportstroom, een techniekstroom en een IT-designstroom. Leerlingen kunnen hiermee al starten in klas 1 en er uiteindelijk examen in doen.
Nieuw is dat leerlingen in de C4U-uren zelf kunnen kiezen van welk theorievak ze meer of minder lessen willen volgen. Als je goed bent in Engels kun je daar met minder lessen toe, terwijl je misschien juist wel meer wiskundelessen wilt volgen."

Techniek op De Saad wordt voor een deel in het Engels gegeven, geschiedenis voor een deel in het Fries. "De Saad is een meertalige school, dat versterkt de taalvaardigheid van de leerlingen."

Open avond op 6 februari
Op 6 februari is er een informatieve open avond. "We organiseren dan allerlei activiteiten in de school waarmee ouders en toekomstige leerlingen een goed beeld krijgen van onze nieuwe werkwijze. Er is onder meer een Virtual-Reality speurtocht, neem je mobiel daarom mee!"

Open avond | 18.30 tot 21.00 uur, woensdag 6 februari | Nijewei 1 9104 DK Damwâld | 0511-421581 | www.desaad.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>