De gemeente Tytsjerksteradiel bevestigde deze informatie: de herdenking op 4 mei wordt als een ‘gemeentelijke activiteit’ gezien, maar voor Koningsdag en Bevrijdingsdag geldt dit niet. Over het waarom kan de gemeente niet eerder dan maandag 9 mei reageren.

Veiligheid en geld

Burgumer Piet Bruining meldt de gemeente Tytsjerksteradiel er twee maal op te hebben aangesproken: eerder als kerkrentmeester en later als voorzitter van Dorpsbelangen Burgum, wat hij nu ook nog is. Volgens Bruining heeft de gang van zaken te maken met twee aspecten: (on)veiligheid voor degene die de vlag ophangt en bezuinigingen.