Het centrum vanuit het reuzenrad dat tot en met 29 mei in Drachten stond.
Het centrum vanuit het reuzenrad dat tot en met 29 mei in Drachten stond. Foto: Actief Media

College vraagt raad besluit over Visie en programma centrum Drachten

Politiek

Steeds meer stadscentra veranderen van een functioneel koopcentrum naar een centrale plek in de gemeente waar het aangenaam vertoeven is. Dit komt onder andere door de groeiende behoefte naar woonruimte in het centrum en de ontwikkelingen in de detailhandel met de opkomst van internetverkopen. In Drachten is dat niet anders. In opdracht van het college is daarom de Visie en programma centrum Drachten opgesteld. Nu vraagt het college aan de raad om de visie vast te stellen en een besluit te nemen over de financiële middelen voor de komende fase.

Alhoewel de afgelopen 10 jaar veel is geïnvesteerd in de openbare ruimte in het centrum sluit dit niet meer voldoende aan op de huidige ontwikkelingen. In maart 2022 stelde de gemeenteraad de ‘Omgevingsvisie Smallingerland 2040’ vast. Hierin is het versterken van Drachten als regionaal verzorgingsgebied een van de opgaven. Het centrum van Drachten speelt daarin een belangrijke rol. Daarnaast heeft de gemeente in de Woonvisie 2020-2025 uitgesproken om de komende jaren ruim 1000 nieuwe koop- en huurwoningen te realiseren. Hiervoor wordt het centrum voor een deel als voorkeurslocatie aangewezen. 

Ook bij ondernemers en vastgoedeigenaren is een groeiende behoefte aan meer visie en sturing voor een krachtig en aantrekkelijk ‘stadshart’. Door opkomst van het online winkelen loopt de omzet in het centrum terug en is er behoefte aan een concentratie van het winkelgebied. ‘’Het centrum van Drachten moet compacter worden, met minder winkels en parkeerplekken en vooral méér groen en woningen. Een plek waar je elkaar ontmoet, wat eet en drinkt, een bezoek brengt aan het theater en museum, winkelt, werkt, woont of een evenement bezoek’’, aldus wethouder economische zaken Robin Hartogh Heys. 

Totstandkoming visie en programma 
De Visie en programma centrum Drachten kwam tot stand met inbreng van diverse betrokkenen uit het centrum, waaronder vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging Ha&Ie, de horeca, de cultuur, vastgoed én gemeente Smallingerland. Eerder dit jaar konden belangstellenden tijdens de webinar ‘Toekomst centrum Drachten’ vragen stellen en input aandragen voor de plannen. Ook is er een brede enquête gehouden via smallingerland.nl om de mening van belangstellenden te achterhalen. Dit alles leverde een waardevolle inbreng voor de visie.

Vervolgstappen na positief raadsbesluit 
Na een positief raadsbesluit zal het programma verder worden uitgewerkt. Het doel is om daar in de tweede helft van 2022 al mee te beginnen. De financiële middelen voor het uitwerken van het programma tot gebiedsplannen en concrete maatregelen zijn beschikbaar. De Visie en programma centrum Drachten en de resultaten van de enquête zijn te vinden op smallingerland.nl/centrumvisie.

Afbeelding
Zeilvereniging Eendracht Maakt Macht Earnewâld viert 150-jarig jubileum Algemeen 12 uur geleden
Afbeelding
Haarknippen voor beginners in Feanwâlden Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
(video) Meld je nu in Tytsjerksteradiel aan voor Gigasnel glasvezel Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Drachten winnen prijs beste design scholenchallenge Algemeen 26 sep, 19:00
Afbeelding
Mede wegens hoge gasprijs, al het groen uit de Verkooptuin van De Kruidhof met 50% korting. Algemeen 26 sep, 16:58
Afbeelding
Dicky de Haan wint met één punt verschil Iepen Kampioenskip Ielrikjen Earnewâld Algemeen 26 sep, 11:36
Afbeelding
Notaris trekt nieuwe lotnummers voor komende voorstellingen in theater De Colle Algemeen 26 sep, 11:31
Afbeelding
Honderden belangstellenden bij opening Mienskipshûs De Kjellingen en Gezondheidsmarkt Vitamine Ea in Eastermar Algemeen 26 sep, 10:43
Afbeelding
Omgevallen transformator blijft nog weken liggen Algemeen 26 sep, 09:29
Afbeelding
Deze blauwe banen schieten in Friesland als ‘padelstoelen’ uit de grond Algemeen 25 sep, 19:15
Afbeelding
Nipt verlies Broekster Boys bij Pelikaan S: 3-2 Algemeen 25 sep, 19:07
Afbeelding
Voetballers van VV Kollum starten competitie met zege op Zuidhorn Algemeen 25 sep, 19:00
Afbeelding
Eindsprint van korfballers KV De Granaet net niet genoeg Algemeen 25 sep, 18:50