Buurtbudget Smallingerland: 12 van 15 aanvragen toegekend
Buurtbudget Smallingerland: 12 van 15 aanvragen toegekend Foto: Freepik.com

Buurtbudget Smallingerland: 12 van 15 aanvragen toegekend

Algemeen

In de tweede ronde van 2023 van het toekennen van buurtbudget-subsidie in Smallingerland komt in totaal € 35.750,- beschikbaar. Er was € 42.900,- aangevraagd. Van de vijftien aanvragen zijn twaalf toegekend en drie afgewezen. Die drie voldeden volgens b. en w. van Smallingerland niet aan de juiste eisen, of passen niet in het gemeentelijk beleid.

Dorpsbelang Nijega krijgt het hoogste (ook aangevraagde) bedrag, 5.050 euro, maar dan wel verdeeld over drie onderdelen: een bijdrage van € 1.900,- voor de aanschaf van dorpsvlaggen voor de dorpsbewoners, duizend euro voor het dorpsfeest van 2024, en € 2.150,- voor de aanschaf en plaatsing van een zwaluwtil en insectenhotels in het dorp.


Nieuwe vlaggen voor Nijega. - Illustratie: Ingezonden

Drie projecten in Nijega

Secretaris Andries de Haan van Dorpsbelang Nijega is verheugd over de toekenning, maar niet verrast. “De oanfraach foar de nije flaggen hawwe wy yn maart al yntsjinne, mar doe wiene wy krekt in wike te let. Dêrom is dat no meinommen. It giet om in stik as tweintich nije, grutte flaggen en in stik as tritich lytsere. De flaggen binne in jier as sân lyn ûntwurpen troch immen dy’t ek echt ferstân hat fan doarpsflaggen en -wapens. Der wie in soad fraach nei, mar dy dingen reitsje ek wolris wei of fersliten. En stadichwei mear minsken hawwe in fikse flaggemêst yn de tún, dêr past net in lyts flachje by.”

Dorpsbelang Oudega krijgt de gevraagde € 3.750,- voor het - in samenwerking met de school en het dorp – tot stand brengen van een natuurlijk op het evenemententerrein.

Geen geld voor duofiets

Maar een groep bewoners van de Achterwei in Oudega krijgt nul op het rekest. Ze hadden € 3.750,- subsidie gevraagd voor de aanschaf van een elektrische duofiets. Daarmee kunnen ze met bewoners die dat in hun eentje niet meer kunnen of durven, een blokje om fietsen. Behalve voor de aanschaf, is het geld ook nodig voor coördinatie, de stalling en het onderhoud van deze fiets.

B. en w. vinden dat de aanvraag niet past binnen de betreffende voorwaarden. “Er is sprake van expliciete (keurings)eisen voor een dergelijke voorziening, die niet onder buurtbudget valt. Een duofiets kan vanuit de WMO verstrekt worden, maar is zeer uitzonderlijk. Voordat zo’n fiets verstrekt wordt, kijken we eerst of iemand op een gewone fiets kan fietsen. Lukt dit niet vanwege evenwichtsproblemen, dan kijken we naar een driewielfiets of scootmobiel. Een duofiets komt pas in beeld wanneer iemand niet meer verkeersveilig is, of oogproblemen heeft, waardoor die niet zelfstandig kan fietsen en met een begeleider op een duofiets moet fietsen”, is de uitleg van de gemeente.

Geen slagboom

Ook een aanvraag van Dorpsbelang Boornbergum-Kortehemmen wordt afgewezen. Er was een bijdrage gevraagd van € 3.200,-. voor het aanschaffen en plaatsen van een slagboom in een wandelpad met bossingel tussen Easterbuorren en Boerestreek. “Het is een wandelpad dat veel gebruikt wordt door de omgeving. Halverwege kruist het wandelpad een boeren-betonnen kavelpad. Om door te kunnen lopen moet de stroomdraad tijdelijk losgekoppeld worden of je moet er onderdoor of overheen ‘stappen’. Daarom wil dorpsbelang graag twee slagbomen met een gasveer voor het makkelijk openen en automatisch sluiten.”

B. en w. vinden dat een slagboom niet past in het landschap en dat de maatregel “te groot is voor een dergelijk kleine handeling.” Daarom wordt de aanvraag niet toegekend. 

Dorpsbelang Boornbergum-Kortehemmen krijgt € 1.050,- voor het aanschaffen en plaatsen van een mast met ‘fairybell’ (lichtmast in de vorm van een kerstboom) op het grasveld tegenover de supermarkt. 

Geen 200 euro voor ledverlichting

Plaatselijk Belang Drachtster Compagnie had 200 euro gevraagd voor het plaatsen van ledverlichting met bewegingssensor op zonne-energie bij de jeu de boulesbaan in het hofje aan de Tsjerkebuorren. Deze aanvraag is afgewezen. “De gemeente plaatst namelijk geen openbare verlichting in het groen en dus ook niet in dit hofje. Daarom wordt deze aanvraag ook niet toegekend vanuit het buurtbudget.”

Boys won 't be boys
Boys won't be boys Algemeen 3 uur geleden
dansende vissers uit Burma.
Expositie Henk Kloosterhuis in Berchhiem te Burgum. Algemeen 5 uur geleden
Doe mee aan de siezoenswandeling in het Drents-Fries Wold. Foto ter illustratie.
Doe mee aan de seizoenswandeling in het Drents-Friese Wold Algemeen 20 uur geleden
Studenten saxofoon van het Prins Claus Conservatorium.
Lenteconcert door docenten met hun master-studenten van het Prins Claus Conservatorium Algemeen 22 uur geleden
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest Algemeen gisteren
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach te Beetsterzwaag Algemeen gisteren
Op 9 en 10 maart is er weer een Geluksroute in Leeuwarden
Geluksroute Leeuwarden Algemeen 24 feb, 14:00
Wooden Moons
Wooden Moons en DJ Foeke B. kennen wensen publiek Sixties Algemeen 24 feb, 12:15
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Algemeen 24 feb, 11:00
Afbeelding
Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie) Algemeen 24 feb, 10:00
Het gesprek van Johan Haantjes
Expositie van Johan Haantjes vanaf 24 februari t/m 28 maart 2024 Algemeen 23 feb, 19:00
Scènefoto BUSterbaarlik.
Een voorstelling in een rijdende bus: nieuwe "dienstregeling" Algemeen 23 feb, 15:00
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort!
Bikkelproject 2.0 uit de startblokken binnenkort! Algemeen 23 feb, 14:36