De eerste Preektocht in Friesland, vorig jaar in de Fryske wâlden.
De eerste Preektocht in Friesland, vorig jaar in de Fryske wâlden. Foto: Sjaak Verboom

Tweede preektocht, nu door de Friese Middelsee, door Karel Bogerd e.a.

Algemeen

In de voormalige Friese Middelsee gaat op woensdag 22 maart een tweede ‘preektocht’ van start. De ‘preektocht’ begint om 9.30 uur in de Sint Jan kerk (Tsjerkepaed 3) te Deinum. De eerste Preektocht werd vorig jaar op 23 maart gehouden in de Friese Wouden (de Sionskerk, de Doopsgezinde kerk (Fermanje, beide in Dokkum) en de Benedictuskerk te Dantumawoude (Damwâld).

Deze dag staat in het teken van het maken van een preek. Predikanten, kerkelijk werkers, theologiestudenten en voorgangers worden uitgenodigd om deze workshop bij te wonen.

‘Lectio Divina in de Vroege Kerk’

’s Morgens wordt in de Sint Jan kerk eerst een college verzorgd door prof. dr. Marten van Willigen, hoogleraar exegese Vroege Kerk aan de TUA in Apeldoorn, getiteld ‘Lectio Divina in de Vroege Kerk.’ Dit is een vorm van Bijbellezen die in de er van uit gaat dat bij het lezen van Bijbelteksten niet alleen verstandelijk, maar als het ware ook meditatief wordt gelezen.

Werkcollege: ‘Anders dan anders’

Daarna volgt een werkcollege door ds. Karel Bogerd van Wâlterswâld. Met dit college haalt Bogerd oude, beproefde preekvoorbereidingsmethoden uit de Vroege Kerk onder het stof vandaan. Hij laat zijn cursisten direct met een preekvoorbereidingsmethode aan de slag gaan, om zo samen ieder afzonderlijk een preek ‘anders dan anders’ uit te werken. Deze keer staat het werkcollege in het teken van het toepassen van Lectio Divina in verhouding tot de Viervoudige Schriftzin: de teksten op verschillende manieren benaderen.

De deelnemers worden naar persoonlijke keuze in de gelegenheid gesteld om hun mini-preek ten gehore te brengen voor alle deelnemers in Sint Margrietkerk te Boksum en in de Mariakerk te Blessum.

Evan Bogerd speelt orgel

De dag wordt muzikaal omlijst (samenzang en orgelspel) door organist Evan Bogerd. Hij is als cantor-organist verbonden aan de Westerkerk in Amsterdam. Tijdens de opening van de preektocht zal Bogerd (bariton) samen met zijn zoon Evan een kerklied ten gehore brengen, waardoor de deelnemers ondergedompeld worden in een stukje tekst en muziek waar de Schriftuitleg van de Vroege Kerk in doorklinkt.

Reflectie door Marten van Willigen

De preektocht wordt afgesloten met een reflectie door prof. dr. Marten van Willigen. De toegang om aan deze dag deel te nemen is vrij (inclusief koffie en thee bij de ontvangst en de lunch). Wel wordt er een mogelijkheid geboden om het werk aan de preektocht financieel te steunen.

Predikanten, kerkelijk werkers, voorgangers en theologiestudenten kunnen zich aanmelden zowel per e-mail: karelbogerd@kliksafe.nl als ook per telefoon: 0511-421388/06-36275893.

Ochtend, lunch en middag

Programma tweede editie ‘Preektocht’: woensdag 22 maart 2023: Thema uit de Vroege Kerk: Lectio Divina in verhouding tot de Viervoudige Schriftzin. De dag begint met ontvangst in de Sint Jan kerk te Deinum tussen 9.30 uur en 10.00 uur met koffie & thee. Er is een lunch tussen 12.00 en 13.00 uur in gebouw ‘Ons Huis’ in Deinum.

De middag begint in de Sint Margrietkerk te Boksum (deelnemers houden hun mini-preek) en wordt afgesloten in de Mariakerk te Blessum (mini-preken en tot slot reflectie en afsluiting). Rond 16.00 uur is het programma afgelopen.

Afbeelding
Roas Kuipers winnares 48e FMDT Solistenconcours Algemeen 4 uur geleden
Afbeelding
Provinciale Staten vergaderen woensdagavond 1 februari in Holwert Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Wij maken ons zorgen om de vermiste Harry Elzen uit Drachten Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Leerlingen CSG Liudger Raai ontdekken internationale wereld Algemeen gisteren
Afbeelding
(Video) Wat is de stand van zaken voor nieuwbouw in Noardeast-Fryslân? Algemeen gisteren
Afbeelding
(Video) Snel internet via glasvezel nu ook bereikbaar voor kleine kernen in Smallingerland Algemeen 30 jan, 13:12
Afbeelding
Duo Fling in Witte Kerk te Hemrik Algemeen 30 jan, 12:21
Afbeelding
Vrijkaarten februari en maart Theater De Colle Algemeen 30 jan, 11:16
Afbeelding
Vier op de tien Nederlanders verwachten boven energieverbruiksplafond te komen Algemeen 30 jan, 10:58
Afbeelding
Beweegfeest voor peuters en kleuters bij gymvereniging VenV Garyp Algemeen 30 jan, 10:35
Afbeelding
Energiemarkt Ryptsjerk geopend met waterstofauto en wind Algemeen 30 jan, 09:59
Afbeelding
Het is een 'gekkehûs' bij de Burdaarder toneelvereniging Algemeen 30 jan, 07:30
Afbeelding
Crazy weekend bij Ropta Boys Algemeen 29 jan, 17:50