<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Minne en Noah zijn er helemaal klaar voor om op zichzelf te gaan wonen.
Minne en Noah zijn er helemaal klaar voor om op zichzelf te gaan wonen. (Foto: Actief Media)

Woonvoorziening Buitenpost dichterbij dan ooit

Informatiebijeenkomst van Stichting Sprank op 25 november

BUITENPOST - Al bijna tien jaar probeert Anja Deinum een woonvoorziening op te zetten voor haar zoon Noah. Later haakte er een groepje ouders aan, onder andere Akke Holwerda die voor zoon Minne een veilige woonplek zoekt. Hoewel het plan bijna rond is, zijn er nog meer bewoners nodig. Daarom organiseert men op 25 november een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

Eind 2015 leek het of de schep eindelijk de grond in kon. Het meeste was rond: er was een geschikte locatie, een investeerder en een zorgaanbieder. Maar er kwam op een kink in de kabel en het plan ging niet door. Hierna had men de hoop eigenlijk opgegeven, totdat twee jaar geleden Bernd Bove van Adema Architecten Deinum belde. "Hy joech oan dat er it plan noch wol sitten sjocht", zegt Deinum. Opnieuw werd alles in werking gezet. In stichting Sprank vond men een nieuwe zorgverlener, een organisatie met een christelijke identiteit. "Dit spruts ús fuort oan", zegt Holwerda. "Mar minsken fan alle 'gezindten' binne trouwens wolkom hear." Er volgden veel gesprekken met de gemeente. Deze staat helemaal achter het plan. Vorig jaar werd er raadsbreed een steunmotie aangenomen. Ook werden er diverse bijeenkomsten voor omwonenden georganiseerd. In de buurt valt het plan in goede aarde. Het pand waar nu de Aldi in zit, gaat tegen de vlakte. Hier is de woonvoorziening gepland met 16 appartementen.

Om het project te laten slagen moeten er wel voldoende bewoners zijn. Het minimumaantal is twaalf, dit aantal wordt nog niet gehaald. Hoeveel aanmeldingen er nu exact zijn, durft Martin Moorlag van stichting Sprank niet te zeggen, omdat er nog gesprekken zijn met belangstellenden. Volgens hem komt het in de buurt van het minimumaantal, maar is er nog geen goede 'business case'. Op 5 november zou de stichting een besluit nemen over het plan, maar dit is uitgesteld. "Gezien de huidige situatie hebben wij het besluit uitgesteld. Er zijn nog te weinig deelnemers. Op basis van de huidige cijfers zeggen wij nee, maar wij hebben veel sympathie voor het plan. Wij willen de initiatiefnemers opnieuw ruimte geven om het voldoende aantal mensen te bereiken."

Deinum ziet het plan als een laatste kans op een geschikte woonlocatie in de buurt. "Ferlykbere wenfoarmen dy't krekt biede wat dizze minsken wolle hawwe wy yn Bûtenpost net. En in protte organisaasjes sjogge it net sitten om soks op te setten. Wy binne dan ek hartstikke bliid dat stichting Sprank mei ús gearwurkje wol en dat it plan fierhinne klear is." Noah en Minne zijn inmiddels beiden 27 jaar, een mooie leeftijd om - met begeleiding - op eigen benen te staan. Volgens Holwerda is het belangrijk dat ze in de omgeving blijven. "Sy hawwe hjir harren sosjale kontakten bygelyks by tsjerke, dêrneist hawwe wy hjir in Bûtenpost in soad foarsjennings foar minsken mei in beperking, lykas op it mêd fan sport."

Als er genoeg potentiële bewoners zijn, kan er vrij snel begonnen worden met de bouw. Men verwacht dat dan in 2021 de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in het pand. Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 25 november vanaf 19.30 uur in de Fonteinkerk op Achterkant 48 in Buitenpost.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

"Ben jij die relatiebeheerder met een plus?"
6/7
Begeleiders Wardy Kollum geslaagd
6/7
Jeu de boulesbaan bij Reidingstate in Drachten
6/7
Keukenhuis Roden viert verlaat éénjarig bestaan
5/7
’t Fean ’58 stelt nieuw trainersduo aan
5/7
Nieuwe advocaat familie- en erfrecht
4/7
Zomer vol activiteiten in bibliotheken met digitale toppers
4/7
Trailerhelling Jistrum niet meer vrij toegankelijk
4/7
Nieuw zakencollege in Smallingerland
3/7
Muziekinstrument bespelen? Neem een gratis proefles!
3/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>