<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Gert Baatje (rechts voor) kijkt op een trillingsmeter en geeft er uitleg over.
Gert Baatje (rechts voor) kijkt op een trillingsmeter en geeft er uitleg over. (Foto: Actief Media)

De FUMO, een organisatie die blijft groeien

Aantal contact-bedrijven neemt in 2020 toe van 2500 naar 3700

GROU - Als gevolg van een besluit van de landelijke politiek zullen komend jaar geen 2500, maar 3700 bedrijven in Fryslân vallen onder (milieu-)vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth) door de FUMO: de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. Er moeten ongeveer twintig volledige arbeidsplaatsen bij. Dit leidt tot 'uitzetting' van de begroting.

"Yn begjinsel soene de Fryske gemeenten finânsjeel wol lyk spylje kinne, mar guon gemeenten hawwe de ôfrûne jierren minder dien oan de 'vth-taken' as dat se eins dwaan moatten hiene. Dat kin der ta liede dat se aanst mear jild oan dizze taken spendearje moatte as de ôfrûne jierren", legt directeur Pieter Hofstra desgevraagd uit tijdens de open dag, afgelopen vrijdag in het FUMO-kantoor in Grou.

De Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân mogen de komende tijd nog 'zienswijzen' indienen op de ontwerp-begroting van de FUMO. Die worden al dan niet erkend door het dagelijks bestuur, waarna in december het algemeen bestuur van de FUMO de begroting voor volgend jaar definitief vaststelt.

De colleges van b. en w. van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben hun gemeenteraden geadviseerd, een zienswijze in te dienen: zij vinden dat de FUMO-begroting te veel groeit. Directeur Pieter Hofstra maakt zich er ogenschijnlijk niet al te druk om. Hofstra zei in zijn openingswoord op de open dag vooral dat het de goede kant op gaat met de FUMO en adjunct-directeur Maaike van Alphen sprak over de vele taken die de FUMO dient uit te voeren.

Daarna volgde een rondleiding langs enkele 'demonstraties': over het werk van de buitendienst (denk bijvoorbeeld aan het zoeken van stropers), het meten van (verkeers-)trillingen en het meten van geluidsoverlast. Maar ook aan advisering over bestemmingsplannen en het dag en nacht bereikbare milieu-alarmnummer.

Trillingen meten

Gert Baatje gaf uitleg over het meten van trillingen. "We hebben dat bijvoorbeeld gedaan in Feanwâlden langs het spoor. Daar komt een dubbel spoor en Prorail was bang dat nieuwe woningen daar te dicht bij dat spoor gebouwd zouden worden en dan te veel last van trillingen zouden krijgen. De trillingsmeter wees uit dat de personentreinen binnen de 'richtlijnen' blijven. Alleen goederentreinen die er soms ook rijden, veroorzaken iets te veel trillingen."

Johan Dreijer had een strategisch gekozen plekje: in een kleine kelder onder het gebouw. "Welkom op ons festivalterrein", grapte Dreijer. Hij gaf een korte demonstratie vrij harde dance-muziek van Armin van Buuren en het meten en beoordelen daarvan. "Tegenwoordig meten we behalve de dB(A)'s ook de dB(C)'s, of die worden berekend. Dan houd je meer rekening met de bastonen."

De bezoekers deden vervolgens een korte quiz met elf vragen, te beantwoorden met behulp van hun mobieltje. Bij het afsteken van zwaar consumentenvuurwerk dient het publiek minimaal veertig meter afstand te bewaren, leerden de quiz-deelnemers.

In de vroegere vergaderzaal van de gemeente Boarnsterhim (en dáárvoor de kantine van houtbedrijf Halbertsma) waren meerdere demonstraties, zoals hoe je een digitaal bestemmingsplan kunt aanpassen. En wat voor meldingen er telefonisch binnenkomen op het milieu-alarmnummer 058 - 2122422. Aize Terpstra liet zien dat vorig jaar 403 meldingen van mannen binnenkwamen en 179 van vrouwen.

Aanleiding tot de oprichting van de FUMO (en 28 andere regionale omgevingsdiensten in Nederland) waren twee grote, menselijke en milieurampen: de vuurwerkontploffing van S.E. Fireworks middenin de woonwijk Roombeek in Enschede op zaterdagmiddag 13 mei 2000 en de nieuwjaarsbrand in café 't Hemeltje in Volendam, 's nachts op 1 januari 2001. Bij beide rampen kwamen veel mensen om en waren de emotionele, financiële én politieke gevolgen enorm.

De landelijke politiek vond dat het (gemeentelijk, dan wel provinciaal) milieutoezicht bij beide rampen had gefaald. Een commissie onder leiding van de voormalig PvdA-burgemeester van Enschede adviseerde de milieuvergunningen en het toezicht op het naleven hiervan te professionaliseren. Dat kon het beste door kennis en kunde te bundelen in regionale organen.

Zo geschiedde, met als gevolg dat elke regio nieuwe organisaties kreeg op het gebied van milieuvergunningen en -toezicht. In Fryslân werd dit de FUMO: Fryske Utfieringstsjinst foar Miljeu en Omjouwing.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>