<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Henry Heidstra sjouwt in de vroege ochtend met een mand met garnalen, aan boord van de WL 28. In de stuurhut schipper Henk Jan Talma.
Henry Heidstra sjouwt in de vroege ochtend met een mand met garnalen, aan boord van de WL 28. In de stuurhut schipper Henk Jan Talma. (Foto: Willem Wilstra)

Boek Willem Wilstra eerbetoon garnalenvissers


DRACHTEN - Maritiem fotograaf en voormalig reddingbootschipper Willem Wilstra uit Drachten heeft zijn tweede fotoboek uitgebracht: 'Garnalenvissers, van Wad en Gat'. Het is een eerbetoon aan zowel de moderne als de vroegere garnalenvissers, met in totaal circa 350 foto's.

"Ik haw in jier oan de gong west: gauris mei in garnalefisker meifearn, fan moarns ier oant yn de jûnsoeren", vertelt Wilstra. "Ik ha mear as 2500 foto's makke en dêr in seleksje út helle foar it boek. Mei tank oan drukkerij Dekker yn Ljouwert is it in moai boek wurden."

Wilstra kende al veel garnalenvissers door zijn vroegere werk: hij kwam in 1964 als betaalde kracht aan boord van reddingboot Insulinde en een jaar later aan boord van reddingboot Oostmahorn. "De Insulinde is letter nei it museum yn Den Helder brocht", aldus Wilstra. De naam Insulinde is daarmee niet van het Wad verdwenen. "Fisker Sietze Miedema út Ingwierrum hat no ek in skip mei dy namme. Hy stiet ek yn it boek op 'e foto."

Op de voorkant van het boek staat een actiefoto, tevens voorzien van de afkortingen waarmee de thuishavens van de vissers worden aangeduid, van HA (Harlingen) tot en met ZK (Zoutkamp). Het levert een leuke puzzel op: waar staan die andere afkortingen ook al weer voor? Het boek is te koop bij Wilstra zelf voor 29,50 euro (info@willemwilstra.nl).

Dat het vissen vaak hard werken is, maken diverse foto's wel duidelijk. Genoemde Miedema uit Engwierum ziet kans (zie de foto op pagina 37 van het boek) om te eten en tegelijkertijd te vissen. "De gashendel stiet nei foaren, in teken dat it skip fart", legt Wilstra uit. "Dat kin tanksij de automatyske piloat", weet Wilstra.

In zijn inleidende tekst in het boek verklaart Wilstra zich een overtuigd tegenstander van het project 'Holwerd aan Zee'. Hij verwacht negatieve effecten voor de boeren (verzilting) en in vergelijking met de kosten te geringe inkomsten voor de plaatselijke economie. "It toerisme smyt te min arbeidsplakken op", verwacht hij. Bovendien zal Holwerd volgens hem niet aantrekkelijk worden als haven: "Op leger wâl, dêr moatte jo mei hurde noardenwyn net wêze!!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

De SGP in alle staten!
16/2
Thema 'Daar zit muziek in!' staat centraal bij Kinderwoud Kinderopvang
16/2
Vakantieactiviteiten in het Observeum
14/2
TONZON vloerisolatie spaart energie, geeft comfort en de CV-ketel gaat langer mee
13/2
'De Riedselman fan Aldegea' straks iepenloftspul
13/2
Warmetruiendag bij ASN Installaties
13/2
Liudger loopt voorop met innovatiecentrum
12/2
Spoorfietstunnel schuift 21 februari op z'n plek
12/2
Boek Willem Wilstra eerbetoon garnalenvissers
12/2
Acro- en turnprijzen GVV Feanwâlden
11/2
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>