De in Amsterdam woonachtig en werkende kunstenares startte het eerste deel van haar residentie ‘Grund’ op 7 april. Ze verbleef tot 5 mei in Kunsthuis SYB om verschillende soorten Friese grond (grûn) te onderzoeken en te verzamelen. Denk hierbij aan bodemtexturen als zand, leem, akkergrond en veen. Ook verkende ze de directe omgeving van Beetsterzwaag.

Op 18 juli kwam ze voor twee weken terug om te werken aan de laatste fase van haar onderzoek. Ze verwerkte de tijdens haar eerste verblijf verzamelde lokale bodemtexturen tot keramisch glazuur voor borden en kommen met teksten van een handlezing. De omzetting van de ene bron in een andere soort stof interesseert haar zeer. Elke grondsoort leidt tijdens het stoken en sinteren tot een eigen esthe...