In de eerste collegevergadering – woensdagochtend 13 juli – zijn de taken onderling verdeeld, dus ook wie in welke organisatie de gemeente zal vertegenwoordigden.

Tytsy Willemsma

Willemsma ‘doet’ (net als afgelopen jaren) financiën en belastingen. Bovendien is ze eerstverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met ‘beheer’ van gemeentelijke eigendommen en diensten én van het personeel (‘organisatie en ontwikkeling’). Onder dit ‘beheer’ vallen ook de afvalinzameling, verkeer en vervoer en (gemeentelijke) wegen.