Naar aanleiding van de klachten is wel actie ondernomen, meldt de gemeente in de brief aan de betrokken bewoners. “Eén van de acties is dat het toezicht op straat is geïntensiveerd. Politie en handhaving hebben deze locaties extra meegenomen tijdens hun surveillancerondes, met name bij warm zomerweer. Ook jongerenwerkers van M.O.S. (Maatschappelijk Organisatie Smallingerland) hebben deze locati...