Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er niet meer huishoudens met problematische schulden bij zijn gekomen in de eerste maanden van de coronacrisis. Zo registreerde het CBS op 1 oktober 2020 zo’n 614.000 huishoudens met problematische schulden. Dit is 7,6 procent van alle huishoudens in Nederland. Begin vorig jaar lag dit percentage op 7,9. 

In Smallingerland kwamen er ook niet meer huishoudens met geldproblemen bij sinds het begin van de coronacrisis. In oktober vorig jaar registreerde het CBS hier 1850 huishoudens met problematische schulden, dit is 7,4 procent van alle huishoudens. Begin 2020 lag dit percentage in de gemeente op 7,8.