Zowel het inzaaien van de bermen als de officiële start in de vorm van een boomplantdag zijn gepland in het najaar. Voor het beheer en vooral voor het tellen van de vlinders en eventuele andere insecten zijn in de toekomst vrijwilligers nodig. Mede-initiatiefnemer Freek Nijland is daarom al vast begonnen met het geven van een cursus ‘vlinders en libellen herkennen’.

‘Wjukkelje oer it Blommenpaad’

Nijland legt uit wat het idee is achter het project ‘Wjukkelje oer it Blommenpaad’. “Vijf kilometer ‘bloemrijke berm’ erbij levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in de Trynwâlden. In het bijzonder voor het open gebied tussen Gytsjerk en Oentsjerk. Uit wereldwijd onderzoek is gebleken dat het erg slecht gesteld met de insectenstand. Dat geldt ook hier plaatselijk. Dit heeft grote...