Een prachtige doelstelling waar je moeilijk tegen kunt zijn, zou je zeggen. Toch waren de aanwezige landbouwpartijen vrij kritisch over de ambitieuze plannen die met weinig budget gerealiseerd moeten worden.

In de agenda – die is samengesteld met vertegenwoordigers van Friese boeren - worden zes thema’s uitgelicht. In totaal zijn er 22 actiepunten, maar de focus wordt eerst op negen actiepunten gelegd. Voor de uitvoering van zes actiepunten is er een budget van 959.000 euro. Voor het negende actiepunt - het opstarten van een transitiefonds – is er nog één miljoen euro beschikbaar. Dit moet de inves...