Wat betekent de begroting voor inwoners van Noardeast-Fryslân?
Wat betekent de begroting voor inwoners van Noardeast-Fryslân? Foto: ingezonden

Positieve begroting Noardeast-Fryslân ondersteunt inwoners in moeilijke tijden

Politiek

De begroting van 2023 van de gemeente Noardeast-Fryslân laat een positief beeld zien van 5,4 miljoen euro. Dit wordt overschaduwd door de financiële zorgen van veel inwoners, verenigingen en bedrijven. Dit komt vooral door de hoge energiekosten. Daarom is er in de begroting naast nieuw beleid ook geld voor het ondersteunen van inwoners, verenigingen en bedrijven die het financieel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van woningen en panden. Het college legt de begroting op 3 november voor een besluit voor aan de gemeenteraad.

Het versterken van de verbinding met de ‘mienskip’ staat voorop. Bij nieuw beleid staat dat centraal. Samen met de speerpunten wonen, zorg, economie en duurzaamheid. Dat is ook in lijn met wat de raad wil. De komende jaren zijn er verschillende regelingen om de leefbaarheid op het platteland te vergroten. Zo komt er voor de komende drie jaar 900.000 euro extra in een dorpen- en wijkenfonds voor initiatieven vanuit de ‘mienskip’. Daarnaast is er onder andere aandacht voor de verduurzaming van dorpshuizen.

Er komt extra geld voor het versnellen van de bouwplannen in met name de dorpen. Hiervoor wordt in totaal ruim 450.000 euro beschikbaar gesteld. Ook binnen de zorg wordt eenmalig meer geld uitgetrokken. Namelijk voor een betere verbinding met het onderwijs en het welzijnswerk. Daarmee wordt de zorg dichterbij georganiseerd tegen structureel lagere kosten. Als het gaat om duurzaamheid zet Noardeast-Fryslân vooral in op het tegengaan van energiearmoede en het versnellen van de energietransitie. Hier hebben inwoners langdurig profijt van. Daarnaast wordt er ingezet op regio Noordoost-Fryslân als topregio; met de gemeente Noardeast-Fryslân en regiostad Dokkum als belangrijk onderdeel.

Het college wil eenmalig investeren om ook in de toekomst financieel sterker te staan. Voor de jaren na 2023 staat de gemeente er financieel ook goed voor. Voor 2026 ziet het er helaas veel minder positief uit, doordat het Rijk fors minder geld geeft. “Dêrom wolle wy mei it ekstra jild dat wy no krije, ienmalich ynvestearje. Benammen op it mêd fan soarch en duorsumens. Sa kinne wy foar de takomst finansjeel foardiel helje en ús strukturele posysje fersterkje,” aldus wethouder Jouke Douwe de Vries.

In de Perspectiefnota staat al geld voor de nieuwbouwplannen van de scholen. In de begroting is rekening gehouden met de 1,5 miljoen euro voor de jaarlijkse kapitaallasten. Dat geldt ook voor de kosten van de nieuwe rondweg om Wânswert, zodat die ook op korte termijn aangelegd kan worden. Daarnaast wordt de OZB bevroren, zodat huizenbezitters in deze financieel moeilijke tijd niet met hogere woonlasten te maken krijgen.

De gemeenteraad neemt het besluit over de begroting tijdens de raadsvergadering op 3 november. Deze is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, de streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl. Hier kunt u ook de vergaderstukken vinden.

Een overzicht van alle uitgaven.
Afbeelding
Smallingerland verwacht 150.000 euro toeristenbelasting in 2023 Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Auto belandt in sloot Zomerweg bij Burgum Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
Nieuw pand voor Carins, dezelfde dienstverlening Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
Kerstkoffieconcert zondag 18 december in De Lantearne Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Bijzondere voorbereiding op Kerst met ‘Christmasshower’ Algemeen 20 uur geleden
Afbeelding
Gratis speelgoed voor gezinnen in nood Algemeen 21 uur geleden
Afbeelding
Kerst maak je samen – deel daarom je kerstpakket! Algemeen 22 uur geleden
Afbeelding
Kerstconcert CMV Beatrix 17 december in de Flambou Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
De Fuormanderij geeft iedereen een warm kerstgevoel Algemeen 8 dec, 17:27
Afbeelding
Voedselbankactie bij cbs De Merlettes Kootstertille Algemeen 8 dec, 16:37
Afbeelding
Froconsur/CS Drachten wint tweede thuiswedstrijd eredivisie Squash Algemeen 8 dec, 16:21
Afbeelding
Parkinson Café over Voedsel en Parkinson op 14 december Algemeen 8 dec, 16:06
Afbeelding
Geef met kerstmis een avondje theater of film cadeau Algemeen 8 dec, 12:15