<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Homme en Wytske Tjeerdsma voor het Heephûs in Marrum.
Homme en Wytske Tjeerdsma voor het Heephûs in Marrum. (Foto: ActiefMedia)

Zes appartementen in het Heephûs in Marrum

  Nieuws

MARRUM - Het Heephûs in Marrum lijkt gered nu het is gekocht door Homme en Wytske Tjeerdsma uit Hallum. De eigenaren van Bouwbedrijf Bloemsma hebben het plan om in het pand zes appartementen te realiseren. Het pand stond circa drie jaar leeg.

Het Heephûs, genoemd naar eigenaresse Louise Heep, was van 1917 tot 1971 tehuis voor ouden van dagen. Homme en zijn echtgenote Wytske Cuperus, die uit Marrum afkomstig is, zagen met lede ogen aan hoe het rijksmonument steeds verder achteruitging. "Twa jier lyn hawwe wy der al in bod op dien", zegt Homme Tjeerdsma, "mar doe wie de priis noch te heech."
Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk is ingenomen met de aankoop door Tjeerdsma. Anderhalf jaar geleden heeft dorpsbelang een onderzoek laten doen naar een goede bestemming voor het Heephûs en daaruit bleek al de voorkeur voor seniorenappartementen. "De earste belangstellenden hawwe har al ynskreaun", zegt voorzitter Piet Osinga van Dorpsbelang.

Inmiddels is een plan gemaakt voor zes appartementen, twee op elke verdieping, en voor het opknappen van de tuin met behoud van het monumentale karakter van het geheel. "Ik haw al oerlis hân mei de gemeente, mei de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en mei Hûs en Hiem", zegt Tjeerdsma. "Ik hoopje dit neijier los te kinnen mei de ferbouwing."

"Wy hawwe in bysûndere bân mei dit gebou", vult zijn echtgenote Wytske Cuperus aan. "Us beppe Leentje Cuperus hat noch in skoftke yn dit gebou wenne, doe 't it wenplak wie foar âlderein. Sy wie de frou fan Watze Cuperus, dy't Fryske boeken skreau."

Asbest in de vloer

De Tjeerdsma's hebben meteen het pand waterdicht gemaakt. "Der moat noch in soad gebeure", beseft Tjeerdsma tijdens een korte rondleiding. Zo zal er onder andere asbest uit een vloer moeten worden verwijderd. Maar hij heeft ervaring met restauratie van oude panden. "It is boud yn 1832 en ferboud yn 1917. De skaaimerken út dy beide jierren moatte yn stân bliuwe", is inmiddels het plan, zegt Tjeerdsma.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Burgum

Expositie in kerk overleeft inbraak
27/7
Buitenpost loot DWOW voor de KNVB Beker
26/7
Wajangpoppen bij Galerie Bloemrijk Vertrouwen
26/7
Schaapskuddes grazen gemeentegrond af
26/7
Een fraaie komeet boven Fryslân
25/7
Bordesconcert Tobias Borsboom in Fogelsanghstate
25/7
Zomerconcert: het Volkmann Trio
25/7
Laatste keer open Beeldentuin Els van der Glas
24/7
De Maismannetjes keren terug in Smallingerland
24/7
Fries Museum krijgt tekening Rinsema
24/7
Meer nieuws uit Burgum >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>