<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Bouw nieuw gemaal in zeedijk bij Marrum gestart

  Nieuws

MARRUM - Begin april zijn de werkzaamheden voor project Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ bij Marrum officieel gestart. De voorbereidingen voor de werkzaamheden waren al getroffen. Nu het stormseizoen voorbij is, kunnen de aannemers ook aan de slag op de dijk waarin het gemaal wordt gebouwd.

Het gemaal in de Waddenzeedijk bij Marrum (vlakbij de Westerhúslânne) verbetert de waterafvoer in Noord-Fryslân bij zware regenval, het gevolg van klimaatverandering. Met de aanleg van de afwateringsvaart in het buitendijkse kwelderlandschap ontstaat er een bijzondere verbinding tussen (zoet) binnenwater en zout (zee)water. In het gemaal komt een vispassage waardoor kleine vissen, zoals glasaal en stekelbaars, van zoet naar zout water kunnen trekken en andersom. Ook komen er een nieuwe vaarroute en fietspad.

Samenwerking
Het project is een samenwerking van Provincie Fryslân, It Fryske Gea, Gemeente Ferwerderadiel en Wetterskip Fryslân. Zij geven hiermee een impuls aan de waterveiligheid, landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Noord- Fryslân. Namens de partijen regelt Wetterskip Fryslân de uitvoering van de binnendijkse werkzaamheden en de bouw van het gemaal.

Kosten
De totale kosten bedragen ruim dertien miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel betaald uit het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Daarnaast dragen Programma naar een Rijke Waddenzee, Rijkswaterstaat en de samenwerkende partijen financieel. (www.projectvijfhuizen.nl)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Nieuws uit Ferwerderadiel

'It túntsje en it kompostfabryk' voorgelezen
11/10
Bouw nieuw gemaal in zeedijk bij Marrum gestart
13/4
Turnlust Hallum wederom Fries kampioen acro
10/4
Toanielferiening Hallum spilet ‘Pensjon fan lichte seden
10/4
Zangavond Mannenkoor Pro Rege
7/4
Leerlingen Ferwert gaan een Tovertafel fixen
17/3
Bridget Jones op Ladies Night
17/3
Jubileumconcert Excelsior met Ted Rozendal
17/3
Wêrom kin ik net sizze wat ik fiel’
3/3
Pake en Beppe-actie bij Ruurd Wiersma Hûs
17/2
Meer nieuws uit Ferwerderadiel >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>