Bijeenkomst van boeren in de Pleats te Burgum
Bijeenkomst van boeren in de Pleats te Burgum Foto: Ingezonden

Boeren in Friesland bespreken kansen voor koolstofvastlegging in grasland

Algemeen

Ruim 15 boeren kwamen deze week bij elkaar in De Pleats in Burgum om te praten over grasland. Dat klinkt niet zo bijzonder, maar niets is minder waar. De bijeenkomst ging namelijk over koolstofvastlegging in grasland, volgens de methode Blijvend Grasland van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Dit project brengt boeren bij elkaar die deze nieuwe methode op hun eigen bedrijf willen onderzoeken. Samen vertalen ze de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken ze een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen ze eerste ervaringen op met toepassing ervan. Het project gaat nu van start, de boeren worden gedurende 3 jaar begeleid.  

Blijvend grasland 

Blijvend grasland is meerjarig grasland waar onder andere niet wordt geploegd, gescheurd en gespoten.?Door dit land niet intensief te bewerken wordt er koolstof in de bodem opgebouwd. Deelnemende boeren committeren zich aan 10 jaar blijvend grasland op ten minste 50% van hun percelen. De koolstofopbouw in deze 10 jaar kan in de vorm van CO2-certificaten aan de markt gebracht worden. Het project Blijvend Grasland is een initiatief van de Friese Milieu Federatie in samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel, vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Living Lab Fryslân. Zij gaan samen aan de slag met groepen Overijsselse en Friese boeren. Het project wordt grotendeels gefinancierd door de SABE-subsidie (Samen leren in projecten over duurzame landbouw).?Leerervaringen en kennisdeling staan dus centraal in dit project en de opgedane kennis worden in en buiten de groep van Friese boeren gedeeld. “Het is nieuw en dat kan een drempel zijn om met de methode te beginnen. We pakken deze methode graag op om samen uit te zoeken wat we hiermee kunnen bereiken. Verduurzaming van de landbouw door het leveren en gewaardeerd krijgen van ecosysteemdiensten is belangrijk. Met dit project Blijvend Grasland zetten we daarin stappen vooruit. ”, aldus Monique Plantinga van de Friese Milieu Federatie. 

Gezamenlijke aanpak 

De beoogde groep van deelnemende agrariërs bestaat uit gemotiveerde en actieve ondernemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering en ervaring stappen willen zetten naar een duurzamer bodembeheer en duurzamere landbouw. Tijdens de startbijeenkomst maakte de Friese Milieufederatie kennis met zo’n 15 van deze boeren, uit heel Friesland. Een deel van hen heeft al blijvend grasland. “Ik heb al geruime tijd blijvend grasland maar vind het interessant om de uitkomsten te meten. Ik ben benieuwd hoeveel extra organische stof ik in de bodem kan opbouwen.” aldus een van de aanwezige boeren. Binnen dit project is ook zeker plaats voor boeren die aan het begin staan met het werken aan blijvend grasland. De boeren die gaan deelnemen zullen uiteindelijk gezamenlijk een projectplan indienen bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt. De Friese Milieufederatie zal de Friese boeren ondersteunen bij het schrijven van dit projectplan.  

De bijeenkomst 

Er leefden vooraf veel vragen over de methode blijvend grasland. Esther Wattel (Louis Bolk Instituut) kon veel van deze vragen beantwoorden tijdens haar presentatie. Er ontstond een levendig gesprek over de mogelijkheden die de nieuwe methode biedt. Naast koolstofvastlegging wat wordt beloond met verhandelbare CO2-certificaten, draagt blijvend grasland bijvoorbeeld ook bij aan het verbeteren van bodemkwaliteit, het vergroten van het waterbergend vermogen van de bodem en aan biodiversiteit.  

Geïnteresseerd? 

Boeren die geïnteresseerd zijn om mee te doen kunnen zich nog tot en met 19 oktober melden via info@fmf.frl. Ook boeren die niet aanwezig waren bij de startbijeenkomst kunnen hun interesse aangeven.  

Basisschool De Pionier doet groen!
Basisschool De Pionier doet groen! Algemeen 4 uur geleden
Boys won 't be boys
Boys won't be boys Algemeen 5 uur geleden
dansende vissers uit Burma.
Expositie Henk Kloosterhuis in Berchhiem te Burgum. Algemeen 7 uur geleden
Doe mee aan de siezoenswandeling in het Drents-Fries Wold. Foto ter illustratie.
Doe mee aan de seizoenswandeling in het Drents-Friese Wold Algemeen 22 uur geleden
Studenten saxofoon van het Prins Claus Conservatorium.
Lenteconcert door docenten met hun master-studenten van het Prins Claus Conservatorium Algemeen gisteren
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest
Princessehof opent een nieuwe tentoonstelling Porseleinkoorts met gratis openingsfeest Algemeen 24 feb, 15:30
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach
Expositie schilderijen Anton Feddema in Huys ter Swaach te Beetsterzwaag Algemeen 24 feb, 15:00
Op 9 en 10 maart is er weer een Geluksroute in Leeuwarden
Geluksroute Leeuwarden Algemeen 24 feb, 14:00
Wooden Moons
Wooden Moons en DJ Foeke B. kennen wensen publiek Sixties Algemeen 24 feb, 12:15
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht
Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht Algemeen 24 feb, 11:00
Afbeelding
Preektocht door de Dokkumer Wouden (Derde editie) Algemeen 24 feb, 10:00
Het gesprek van Johan Haantjes
Expositie van Johan Haantjes vanaf 24 februari t/m 28 maart 2024 Algemeen 23 feb, 19:00
Scènefoto BUSterbaarlik.
Een voorstelling in een rijdende bus: nieuwe "dienstregeling" Algemeen 23 feb, 15:00