Net als bij de elektriciteitscentrale in Burgum (zie foto) moeten bij zonnepark Legauke schapen tussen en onder de panelen kunnen grazen.
Net als bij de elektriciteitscentrale in Burgum (zie foto) moeten bij zonnepark Legauke schapen tussen en onder de panelen kunnen grazen. Foto: Actief Media

Opeinde: “Stop vooreerst met zonnepark Legauke”

Algemeen

“Stop vooralsnog met zonnepark Legauke” (vlakbij de Peinder Mieden; red.) bij Opeinde. Dat adviseert een werkgroep van bewoners uit Opeinde aan de gemeenteraad van Smallingerland. Die vergadert hier dinsdagavond 6 april over.

De werkgroep heeft weinig vertrouwen in initiatiefnemer Kronos Solar, dat het dorp voldoende kan meedenken, -praten en -profiteren van het zonnepark, dat gepland is aan de westkant van de Peinder Mieden.

Onvoldoende gesteund

De werkgroep voelt zich inhoudelijk onvoldoende gesteund door Kronos Solar. Na de instelling van de werkgroep werd “al snel duidelijk dat de bandbreedte waarover discussie kon worden gevoerd steeds kleiner werd. (...) Uiteindelijk kon nog een mening worden gegeven over de hoogte van de zonnepanelen, de kleur van de stellages en de beplanting er omheen”, aldus Jentje Steegstra namens de werkgroep in een open brief aan de gemeenteraad van Smallingerland.

“Opbrengsten vooral naar Kronos”

De werkgroep vreest bovendien dat het idee van de provincie Fryslân, dat minimaal de helft van de opbrengst van een zonnepark aan de omwonenden ten goede moet komen, bij lange na niet wordt gehaald. “De door Kronos berekende bijdrage voor het omgevingsfonds is erg laag (ongeveer € 4.500,- per jaar) in verhouding tot andere zonneparken in de regio. Dat versterkt het beeld dat de opbrengsten vooral naar Kronos gaan”, schrijft de werkgroep.

“Het schuurt, knijpt en wringt”

“Het zonnepark bij Opeinde krijgt vorm, maar de invulling van bewonersparticipatie, een eventuele energiecoöperatie, een omgevingsfonds c.q. donatie is nog lang niet zover. De beschikbare informatie is schaars, onduidelijk en ad hoc. Het schuurt, het knijpt en het wringt”, aldus Jentje Steegstra namens de werkgroep.

Die adviseert al met al om te zoeken naar een andere initiatiefnemer en opnieuw te gaan onderhandelen over de voorwaarden voor een zonnepark aan de Legauke, pal westelijk van de Peinder Mieden.

“Geen belemmering”

Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad juist om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ te geven, omdat het plan voor het zonnepark voldoende ‘ruimtelijk onderbouwd’ is: “Artikel 6.5 lid 2 van het Besluit omgevingsrecht bepaalt dat een verklaring alleen kan worden geweigerd in het belang van een goede ruimtelijke ordening. (...) Er is een inrichtingsplan dat laat zien dat het zonnepark op een goede wijze wordt ingepast in het landschap. Dit met ruimte voor de natuur en daarbij de mogelijkheid om schapen te laten grazen onder de zonnepanelen. Om het park komt een groene zone die de zonnepanelen grotendeels aan het zicht zal onttrekken. Overige aspecten zoals archeologie en flora en fauna vormen voor het plan geen belemmering”, vinden b. en w.

Sinaasappels
Kassenrondleiding Tropische Kas Algemeen 12 uur geleden
Pelgrimswandeling in het spoor van H. Titus en Friese kloosters
Pelgrimswandeling in het spoor van H. Titus en Friese kloosters Algemeen 14 uur geleden
Dam Jaarsma
Dam Jaarsma-kuier met volksverhalen in Eastermar Algemeen 14 uur geleden
In beslag genomen drugs en illegaal vuurwerk. De opbrengsten worden wellicht onder andere geïnvesteerd in vastgoed.
"Ook in Fryslân kan 'ondermijning' zich als langzame olievlek uitbreiden" Algemeen 17 mei, 17:17
Brandweerlieden bezig met het nablussen van de uitgebrande auto met caravan op de Wäldwei nabij Drachten.
File op Wâldwei door uitgebrande auto met caravan 112 17 mei, 16:43
Groove Factory in Iduna
Unieke jamsessies tijdens Groove Factory in Iduna Algemeen 17 mei, 16:28
Theaterconcert O Cielo en vaartocht 'Oudega, ontdek een stukje van dit mooie plekje!'
Theaterconcert O Cielo en vaartocht 'Oudega, ontdek een stukje van dit mooie plekje!' Algemeen 17 mei, 14:00
Frits Veenema terug bij Be Quick Dokkum
Frits Veenema terug bij Be Quick Dokkum Algemeen 17 mei, 12:00
Benefietconcert t.b.v. Hope4Ukraïne
Benefietconcert t.b.v. Hope4Ukraïne Algemeen 17 mei, 11:00
Benefietconcert Alexanderkerk Rinsumageast op 26 mei met “Jazzpresje”
Benefietconcert Alexanderkerk Rinsumageast op 26 mei met "Jazzpresje" Algemeen 17 mei, 10:00
Nomi $hanya
Friesland Pop presenteert: Mini Hiphop Conferentie met het thema "Ladies First" Algemeen 17 mei, 08:30
Wat houdt de Europese parlementsverkiezing in?
Interactieve avond over Europese verkiezingen Algemeen 16 mei, 17:04
Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland neemt in de herfst van 2024 afscheid. Acht personen hebben zin om hem op te volgen.
Acht kandidaten burgemeester Smallingerland Algemeen 16 mei, 15:31