<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Jack Hoekstra in Ee, met op de achtergrond de historische kerk op de terp.
Jack Hoekstra in Ee, met op de achtergrond de historische kerk op de terp. (Foto: Actief Media)

Verenigingen in Ee op gezamenlijke websiteEE - "Wy hawwe leaver in protte minsken dy't elk in bytsje dogge, as in pear minsken dy't in protte dogge", zegt Jack Hoekstra, de voorzitter van Dorpsbelang Ee. Het vlasdorp heeft een hechte gemeenschap en een bruisend verenigingsleven met veel activiteiten. Over een aantal maanden zijn deze zichtbaar op een nieuwe website, een samenwerkingsverband tussen dertien verenigingen uit het dorp.

Hoekstra is een tevreden man. Van de voorspelde krimp in de regio is in het dorp Ee nog niet veel te zien. "Huzen binne hjir samar ferkocht. Ek wenje der in soad jonge húshaldings. Dat is goed foar de skoalle." Waar veel scholen in de regio kampen met teruglopende leerlingenaantallen, verwelkomde CBS De Gearing in 2018 nog de honderdste leerling. Een school in het dorp is ook goed voor het verenigingsleven, merkt Hoekstra. "Bern meitsje inoar entûsjast foar bygelyks it keatsen."

De verenigen floreren dan ook. Natuurlijk lag in coronatijd veel stil, maar de eerste bijeenkomsten zijn weer begonnen. Volgens Hoekstra zijn er normaal gesproken dan ook veel activiteiten in Ee, waar vrij eenvoudig vrijwilligers voor zijn te charteren. "Soms wurde der meardere aktiviteiten op deselde dei organisearre. Dizze komme aanst yn ien sintrale aginda te stean, sadat evenimenten better op elkoar ôfstimd wurde kinne."

De aanleiding voor de nieuwe website is dat veel verenigingen het lastig vinden hun eigen website up-to-date te houden. "In soad ferienings hawwe in website. It wurdt stadichoan hieltyd muoiliker om dizze aktueel te hâlden mei nije berjochten. Wy hawwe earder sjoen yn de sport, dat as jo mei elkoar wurkje, der mear mooglikheden binne." Op 17 januari dit jaar tekenden de verschillende bestuursleden de samenwerkingsovereenkomst. De volgende verenigingen doen mee: Tennisvereniging Ee, Christelijke muziekvereniging Lauwersfanfare, Volleybalvereniging Oer’t Net, Voetbalvereniging Oostergo, Gymnastiekvereniging Wêz Fluch, Doarpshûs De Jister, Postduivenvereniging S.S.A., Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier, Jeugdhonk It Skûlplak, Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Kaatsvereniging De Trochsetters, Vlasmuseum It Braakhok en Dorpsbelang Ee e.o. Jelte Westra, een voormalig inwoner van Ee, bouwt de website, die komende winter online moet staan. Deze is dan te bezoeken via: www.dorp-ee.nl, waar nu de website van het dorpsbelang op staat. Beheerders van de verenigingen kunnen hier straks inloggen en zelf hun informatie plaatsen. Hoekstra verwacht dat er straks veel 'content' uit Ee op het web verschijn. "As eltsenien dy't wat organisearret der ek in stikje oer skriuwt, dan stiet der alle dagen in hiel protte op de website."

Het is de bedoeling dat de gezamenlijke website niet alleen bezoekers uit het dorp trekt, maar dat deze ook geraadpleegd wordt door toeristen en dagjesmensen. Hoekstra raadt iedereen aan om Ee niet alleen online, maar ook 'in het echt' te bekijken. "Op de terp is it prachtich. Ee is dan ek 'beschermd dorpsgezicht'." Ook het Vlasmuseum It Braakhok is volgens hem een bezoek waard. "Dit museum is alle dagen iepen. Besikers kinne hjir sels nei binnen gean." In 2018, toen nog niemand van het nieuwe coronavirus had gehoord, werd dit kleine museum heropend, dat dankzij de inzet van beeld- en geluidsfragmenten open kan zijn zonder dat er een medewerker aanwezig hoeft te zijn. Het is dus helemaal 'coronaproof.' Volgens Hoekstra heeft men in Ee dan ook "de saken aardich op 'e rit".


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>