De raad van Dantumadiel (archieffoto) mag nog haar oordeel geven over het plan van b. en w. minder met Noardeast-Fryslân samen te werken.
De raad van Dantumadiel (archieffoto) mag nog haar oordeel geven over het plan van b. en w. minder met Noardeast-Fryslân samen te werken. (Foto: Actief Media)

College Dantumadiel: losser van N.E.-Fryslân

DAMWALD - B. en w. van Dantumadiel zijn niet tevreden over een deel van de dienstverlening van de gezamenlijke ambtenaren met Noardeast-Fryslân. Met name op het gebied van de ruimtelijke ordening en de communicatie vindt het college van Dantumadiel, dat het beter is om deze taken vanaf volgend jaar zelf (weer) te doen.

Dit staat in een 'gezamenlijke persverklaring' van de colleges van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, verspreid door 'teamleider communicatie' Sietske Postma. Dantumadiel beschouwt deze onderdelen als knelpunten, op basis van een evaluatie van de (ambtelijke) samenwerking. Noardeast-Fryslân "onderkent deze knelpunten. maar wil benadrukken dat dit past bij de ontwikkelfase van een organisatie in een pas gefuseerde gemeente én dat juist ook veel goed gegaan is."

Gemeenteraad Dantumadiel

Op basis van de evaluatie hebben de colleges van beide gemeenten overlegd over de toekomst. Die besprekingen "hebben echter nog niet tot een voor beide partijen acceptabele oplossing geleid." Vandaar dat b. en w. van Dantumadiel een 'voorgenomen besluit' namen, de taken ruimtelijke ordening en communicatie vanaf volgend jaar zelf te willen doen. Voor dit besluit definitief wordt, krijgt de gemeenteraad van Dantumadiel de kans haar 'wensen en bedenkingen' over de kwestie te geven.

Onder raadsleden van beide gemeenten is inmiddels de suggestie geopperd, een vorm van bemiddeling te proberen tussen de beide colleges. De gezamenlijke persverklaring eindigt met de zin: "Beide colleges blijven constructief en zakelijk zoeken naar voor beide partijen acceptabele oplossingen zolang het voorgenomen besluit van Dantumadiel nog niet definitief is." De volgende raadsvergadering van Dantumadiel is dinsdag 26 mei.

Meer berichten