<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Bestuursleden en oud-bestuursleden van Verenging Eastermar's Lânsdouwe.
Bestuursleden en oud-bestuursleden van Verenging Eastermar's Lânsdouwe. (Foto: Klaas Rozema)

Henk van Dijk (VEL): "Leafst gjin wolven"

EASTERMAR - Voorzitter Henk van Dijk van de Vereniging Eastermar's Lânsdouwe (VEL) ziet liefst geen wolven verschijnen in de Noardlike Fryske Wâlden. "De greidefûgels hawwe it al dreech genôch mei alle predatoaren."

Aanleiding is het 'mearke' dat schrijver Douwe Kootstra vrijdag voordroeg bij de uitreiking van de Friese Anjer (en 2.500 euro) aan het bestuur van de VEL. In het sprookje van Kootstra komt een wolf af op de geur van 'rikke ljirre' van slagerij Otte Boersma in Eastemar. Het eindigt ermee dat de wolf een roedel krijgt in het Nationaal Park Drents-Friese Wold bij Appelscha.
De Friese Anjer komt van het Prins Bernhard Cultuurfonds-afdeling Friesland. Voorzitter Arno Brok reikte de prijs uit. De VEL kreeg de prijs op basis van 25 jaar inzet voor behoud van natuur, cultuurlandschap (én boeren) in de omgeving van Eastermar. De VEL was de eerste agrarische natuurcoöperatie van Nederland.
Voorzitter Henk van Dijk riep de leden op, initiatief te houden voor behoud en onderhoud van natuur en landschap.

"Lobby nei De Haach holp"

Voorzitter Albert van der Ploeg van de Noardlike Fryske Wâlden, koepel van agrarische natuurverenigingen met circa achthonderd leden, wees op de aanhoudende lobby van voorlopers als Fokke Benedictus (VEL) en Geale Atsma (VANLA in Achtkarspelen) richting Den Haag. "Dat hat yn 2005 laat ta it predikaat 'Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden' en ek behearsjild foar it ûnderhâld fan dykswâlen en houtsingels."

Op de foto bestuursleden en oud-bestuursleden van de VEL, v.l.n.r.: Henk van Dijk, Tjeerd van der Meulen, Maaike de Jong, Jappie Smedes, Minke de Vries, Jan Tjerk van der Meulen, Aukje Timmerman, Bouwe de Jong, Fokke Benedictus en Teake Hiemstra.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>