<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
V.l.n.r. Rink en Joke Postma met achter hen zoon Dries, en Annie en Ate van der Meulen, met achter hen dochter Hennie.
V.l.n.r. Rink en Joke Postma met achter hen zoon Dries, en Annie en Ate van der Meulen, met achter hen dochter Hennie. (Foto: Actief Media)

"Hiel bysûnder om sa lang it libben te dielen"


KOLLUMERZWAAG - Zondag 13 mei wordt een bijzondere moederdag voor Dries (57) en Hennie (54) Postma - van der Meulen uit De Westereen. Zowel de ouders van Dries als de ouders van Hennie zijn die dag zestig jaar getrouwd.

Een diamanten huwelijk meemaken, dat hadden zowel Rienk en Joke Postma uit Kollumerzwaag als Ate en Annie van der Meulen - nu woonachtig in Feanwâlden - niet durven hopen. In de jaren vijftig was zo iets uniek. Anno 2018 zijn er in het verspreidingsgebied van weekblad Actief ongeveer 25 echtparen per gemeente per jaar die een dergelijk jubileum vieren. Niet buitengewoon dus, maar wel gedenkwaardig. Beide echtparen verhalen van familieleden en vrienden die de feestelijke datum niet bereikten. "Myn bruorren en susters libje hast allegearre net mear", zegt Ate van der Meulen (82). "It is fijn om tegearre âld te wurden", zegt zijn echtgenote Annie (80).

Ate en Annie van der Meulen vieren het feest komend weekend. "En wy dus it wykein nei 13 maaie", zegt Joke Postma. De twee jubilerende paren hebben - onder meer - gezamenlijk drie kleinkinderen, twee achterkleinkinderen en een achterkleinpleegkind. Dit zijn de nazaten van Dries, zoon van de Postma's, en van Hennie, dochter van de Van der Meulens.

Ate en Annie van der Meulen groeiden beiden op in Zwagerbosch. Ze trouwden op dezelfde dag als Ate's zus en gingen wonen op de boerderij van die zus. "Sa gong dat doe", zegt Annie. "It hie achternei sjoen bêst oars kinnen, mar nei fiif jier ferkearing woenen wy hiel graach trouwe. Hoe, dat regele de famylje."
Na een jaar verhuisde het stel naar een eigen woning aan de Foarwei in Kollumerzwaag. Hier woonden ze 57 jaar, tot twee jaar geleden. Ze kregen drie dochters en een zoon. Tot hij arbeidsongeschikt werd, werkte Ate als chauffeur/bezorger voor verschillende bedrijven en was hij terreinknecht bij de NVB.

Rienk (84) en Joke (82) Postma leerden elkaar kennen op een trouwerij van Rienk's neef. "Ik kaam fan Egypte, Rienk wenne yn Zwaagwesteinde", vertelt Joke. Na eveneens ruim vijf jaar verkering trouwden zij en gingen wonen in Hiaure op de boerderij waar Rienk als boerenarbeider werk had. Ze verhuisden naar Lytse Wâld, een buurtschap onder Kollum, waar Rienk molenaar werd. Later ging hij werken als metselaar en het gezin verhuisde naar Kollumerzwaag. Ze kregen vier kinderen: twee zonen en twee dochters.

De echtparen Van der Meulen en Postma ontmoetten elkaar nooit, behalve in 1958 op hun trouwdag bij fotograaf Elverdink in Buitenpost (zie het filmpje door je smartphone voor het ActiefPlus-logo te houden). Dat veranderde toen hun zoon Dries als negentienjarige thuis kwam met de mededeling dat hij vader werd. "Ate moat mar fertelle hoe âld Hennie wie", zegt Joke om aan te geven wat een consternatie de situatie toen gaf. "Mar it is hiel goed keard", zeggen alle vier de ouders. Overal bleek een oplossing voor. Heit Postma was net een garage aan het bouwen achter huis, dus die ruimte kreeg een groot raam, een prima woonlocatie voor het jonge stel. De oudste kleindochter werd 'in het hok' geboren: Annie, vernoemd naar de moeder van de moeder, zoals gebruikelijk.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=7339288&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13006199&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=actiefonline.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=849,900,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,985,987" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>